Trwa rekrutacja w AHE

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi uruchomiła rekrutację na studia. Na kandydatów czeka 20 przyszłościowych kierunków, na których znajdą ponad 100 specjalności.

Możesz studiować także on-line na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym, który uczy już ponad 18 lat i jest największym ośrodkiem nauki na odległość.
 
W ofercie znajdziesz:

AHE i tak wiele… możliwości
Naszą pasję do kształcenia czerpiemy z wolności. To dzięki niej powstała nasza Uczelnia. Po pierwsze wolność ta, to możliwość tworzenia Uczelni na początku lat 90. Po drugie wolność jako wybór drogi życiowej. Zapraszamy Cię na Uczelnię, która jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości. Wierzymy, że tutaj nie tylko zdobędziesz wykształcenie, ale dokonasz przemiany w sobie. Przez całe studia, dzięki naszej wyjątkowej technologii kreatywności, będziesz pracował nad planem na siebie i zaczniesz wcielać go w życie. Najlepszym przykładem naszej unikalnej metody kształcenia są absolwenci, którzy zostali umyślnymi kreatorami. To dzięki temu mają lepszą pracę, więcej zarabiają. Jakość naszej nauki potwierdzają również certyfikaty i nagrody zdobyte przez Uczelnię. Zapraszamy Cię do świata AHE. Do miejsca, gdzie standardowe metody nauki i budowania programów są tylko wstępem do tego, co możesz osiągnąć i zmienić w swoim życiu.

PROMOCJE!

1. Zwalnia się z opłaty za postępowanie rekrutacyjne kandydatów będących w latach ubiegłych studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, obecnych studentów oraz absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
2. Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi podejmujący równolegle naukę na drugim kierunku studiów otrzymują 50% rabatu czesnego na nowym kierunku studiów do momentu ukończenia pierwszego kierunku.
3. Absolwenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi podejmujący kolejne studia na innym niż macierzysty kierunku otrzymują 10% rabatu czesnego za pierwszy rok studiów.
4. Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów w siedzibie Uczelni lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego), otrzymują rabat za pierwszy semestr studiów rozpoczynających się od października bieżącego roku w wysokości:

  • 10% przy zapisie do 30.07.2020 roku - pkt 4 nie dotyczy kandydatów kierunku taniec.

5. Studenci oraz kandydaci na studia w przypadku uiszczenia jednorazowo czesnego do 30.09.2020 roku otrzymają rabat w wysokości:

  • 10% przy zapłacie za rok akademicki.
  • 5% przy zapłacie za semestr.
6. Promocja dla kobiet w ciąży i młodych matek (posiadających dziecko do 3 roku życia) uprawnia do rabatu za pierwszy rok studiów rozpoczynających się od października bieżącego roku, w wysokości 10%.
7. Wirtualny voucher na zniżkę czesnego wystawiony przez pracownika działu marketingu Akademii, uprawnia go do rabatu w wysokości 10% za pierwszy rok studiów rozpoczynających się od października bieżącego roku.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może jednocześnie skorzystać z promocji dotyczącej postępowania rekrutacyjnego (pkt 1) oraz jednej wybranej promocji cenowej (pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6).

Rekrutacja trwa do 30 września 2020 r.

data ostatniej modyfikacji: 2020-05-20 10:28:35
Komentarze
 
Polityka Prywatności