Dietetyka w Uczelni Społeczno-Medycznej

Uczelnia Społeczno-Medyczna Beaty Mydłowskiej w Warszawie zaprasza na studia na kierunku Dietetyka.

Dietetyka to nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego która zajmuje się:

  • zasadami żywienia człowieka zdrowego;
  • zasadami żywienia człowieka chorego;
  • oceny stanu odżywienia;
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
  • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia;
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania;
  • biochemicznymi podstawami żywienia;
  • prowadzenia edukacji żywieniowej;
  • psychologią żywienia;
  • technologiami gastronomicznymi.

Często dietetyka mylona jest z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Kierunek Dietetyka

Przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro i mikroskładniki odżywcze pacjentów, oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób.

Absolwent Dietetyki ma bardzo szerokie możliwości poszukiwania zatrudnienia. Zwykle kieruje swoje pierwsze kroki do publicznych i niepublicznych placówek ochrony zdrowia. Gdy zyska już doświadczenie zawodowe oraz osiągnie pierwsze sukcesy, otwiera własny gabinet dietetyczny, w którym przyjmuje pacjentów i prowadzi konsultacje dietetyczne. W swojej pracy współdziała z lekarzami i terapeutami.


data ostatniej modyfikacji: 2020-07-29 14:04:25
Komentarze
 
Polityka Prywatności