Trwa rekrutacja w SWEiZ

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zaprasza na studia I stopnia oraz podyplomowe.

Studia I stopnia:
 • Administracja
 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika
 • Zarządzanie
 • Europeistyka

Studia podyplomowe:
 • Psychodietetyka
 • Administracja odpowiedzialna społecznie
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Zasoby ludzie w gospodarce innowacyjnej
 • Rachunkowość i finanse międzynarodowe
 • Metodyka wczesnego nauczania języka obcego
 • Pedagogika resocjalizacyjna z elementami mediacji
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Praca pracownika socjalnego

data ostatniej modyfikacji: 2020-07-31 13:46:08
Komentarze
 
Polityka Prywatności