Praca po studiach I i II stopnia

Strona www: ela.nauka.gov.pl/

Z projektu o losach absolwentów wynika, że absolwenci studiów 1. stopnia powszechnie podejmują kształcenie na studiach 2. stopnia. Po uzyskaniu dyplomu znaczna część również zdobywa pierwsze doświadczenia zawodowe – często już pracując etatowo. Po okresie studiów 2. stopnia aktywność zawodowa znacząco intensyfikuje się i po pięciu latach ponad 90% absolwentów pracuje. Po pięciu latach stabilizuje się ryzyko bezrobocia i poziom zarobków.

Zakończenie pierwszego pełnego cyklu monitorowania losów ekonomicznych absolwentów studiów 1. stopnia wskazuje, że większość z nich kontynuuje studia (w ciągu pierwszego roku po dyplomie systematycznie przeszło połowa podejmuje studia 2. stopnia). Jednocześnie spora grupa absolwentów zdobywa doświadczenie na rynku pracy, w tym dla ponad 30% jest to praca etatowa. Wzrost aktywności zawodowej widoczny jest po 24 miesiącach od uzyskania dyplomu studiów 1. stopnia, a więc po zakończeniu studiów 2. stopnia.

Wraz z upływem czasu po uzyskaniu dyplomu udział osób posiadających doświadczenie pracy przekracza 90%. Po pięciu latach 72% osób pracuje na etat. Najwięcej osób wykonuje prace nieetatowe (np. na umowę-zlecenia) około 26-30 miesiąca po uzyskaniu dyplomu studiów 1. stopnia, czyli po zakończeniu studiów 2. stopnia, potem odsetek ten zaczyna wyraźnie spadać ustępując pracy etatowej. Wraz z upływem czasu stopniowo rośnie grupa osób samozatrudnionych – po pięciu latach od uzyskania dyplomu 10% absolwentów studiów 1. stopnia z 2014 r. prowadzi działalność na własny rachunek, w porównaniu do 3% tuż po uzyskaniu dyplomu.

Wynagrodzenie i ryzyko bezrobocia

Warto również prześledzić ścieżkę kształtowania się zarobków i ryzyka bezrobocia wśród absolwentów. Po uzyskaniu dyplomu studiów 1. stopnia, zarobki absolwentów wynoszą około 2/3 przeciętnego wynagrodzenia w ich powiatach zamieszkania, a ryzyko bezrobocia o niemal połowę mniejsze niż na ich powiatowych rynkach pracy. W ciągu półtora roku po uzyskaniu dyplomu obserwujemy spadek ryzyka bezrobocia i stopniowy wzrost zarobków do około 75% przeciętnych zarobków w powiatach zamieszkania absolwentów. Kolejny etap (miesiące 16-28 po uzyskaniu dyplomu) to okres wchodzenia na rynek pracy – podczas gdy poziom zarobków stabilizuje się, widać rosnące ryzyko bezrobocia, wraz z tym jak coraz większa grupa absolwentów zaczyna szukać pracy. 

Trzeba jednak pamiętać, że w grupie absolwentów studiów 1. stopnia po trzech latach od dyplomu mamy ok. połowy osób, które uzyskały kolejny dyplom. Ci z pozostałych, którzy nie podjęli kolejnych studiów i pozostali na poziomie licencjatu mogą nieco zawyżać wskaźniki bezrobocia. W okresie kolejnych dwóch lat (miesiące 28-52) sytuacja absolwentów na rynku pracy gruntuje się – spada ich ryzyko bezrobocia i rośnie względny poziom zarobków. Po nieco więcej niż 4 latach po uzyskaniu dyplomu studiów 1. stopnia sytuacja absolwentów na rynku pracy stabilizuje się, zarówno jeżeli chodzi o zarobki, jak i ryzyko bezrobocia.data ostatniej modyfikacji: 2021-01-07 08:52:48
Komentarze
 
Polityka Prywatności