Nowości w ofercie studiów UJ - zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia są to studia II stopnia oferowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu będący częścią Collegium Medicum UJ. O unikalności tych studiów stanowi ich międzywydziałowość, skutkująca interdyscyplinarnością i całościowym podejściem do problemów natury organizacyjnej, zarządczej i ekonomicznej, występujących w ochronie zdrowia.

Ukończenie tych studiów daje przygotowanie potrzebne do pracy na pozamedycznych stanowiskach pracy w rozwijającym się sektorze ochrony zdrowia, w tym do kierowania, administrowania i koordynowania opieką zdrowotną w podmiotach leczniczych oraz jednostkach samorządu terytorialnego.

Liczba miejsc: 60
Rejestracja: od 1 czerwca do 14 lipca
Ogłoszenie wyników: 22 lipca


Najważniejsze terminy:

Jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

Tura I (podstawowa)

Tura II (dodatkowa)*

start rejestracji
1 czerwca
w miarę wolnych miejsc

koniec rejestracji
5 lipca (egzamin)
7 lipca (bez egzaminu)
7 września (egzamin)
11 września (bez egzaminu)

ogłoszenie wyników
15 lipca
16 września

* Dodatkowa tura uruchamiana jest tylko dla studiów, dla których po podstawowej turze pozostały wolne miejsca.

Studia drugiego stopnia
Tura I (podstawowa)
Tura II (dodatkowa)*
Tura III (dodatkowa)*
start rejestracji
1 czerwca
w miarę wolnych miejsc
w miarę wolnych miejsc
koniec rejestracji
10 lipca (egzamin)
14 lipca
(bez egzaminu)
29 sierpnia (egzamin)
4 września (bez egzaminu)
14 września (egzamin)
19 września (bez egzaminu)
ogłoszenie wyników
22 lipca
9 września
23 września

* Dodatkowa tura uruchamiana jest tylko dla studiów, dla których po podstawowej turze pozostały wolne miejsca.

Więcej na stronie UJ: https://rekrutacja.uj.edu.pl

data ostatniej modyfikacji: 2022-06-08 16:16:09
Komentarze
 
Polityka Prywatności