Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowość II stopnia w WSM

Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowe studia II stopnia w WSM

Wyższa Szkoła Menedżerska uruchamia studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny", pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów).


data ostatniej modyfikacji: 2022-06-13 12:41:34
Komentarze
 
Polityka Prywatności