WST przekształciła się w Akademię Śląską

WST przekształciła się w Akademię Śląską

Na początku listopada Wyższa Szkoła Techniczna zmieniła nazwę na Akademia Śląska.

ZARZĄDZENIE REKTORA NR 328/WST/2022 Z DNIA 02.11.2022 R. W SPRAWIE ZMIANY NAZWY UCZELNI.

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.10.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy uczelni, zarządzam, co następuje:

§1

1. Z dniem 02.11.2022 r. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach zmienia nazwę na: Akademia Śląska.

2. Oficjalnym skrótem nazwy uczelni jest

3. Wersja angielska nazwy brzmi: ACADEMY OF SILESIA

§2

Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Akademia Śląska skutkuje zmianą w dotychczasowych wewnętrznych aktach prawnych (zarządzeniach, decyzjach, pismach okólnych itp), w taki sposób iż od dnia wejścia w życie o której mowa w §1, dotychczasową nazwę należy utożsamiać z nazwą zmienioną.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plik z zarządzeniem Rektora do pobrania TUTAJ.


data ostatniej modyfikacji: 2022-11-14 10:34:56
Komentarze
 
Polityka Prywatności