UwB zaprasza na studia podyplomowe

Uniwersytet w Białymstoku zachęca do podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych. Więcej wiedzy to więcej możliwości.

Blisko 30 propozycji, w tym trzy nowe - taka jest tegoroczna oferta studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Białymstoku. To szansa na zdobycie specjalistycznej wiedzy z wybranej dziedziny. Rekrutacja chętnych trwa.

Studia podyplomowe na UwB skierowane są do osób, które posiadają już wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, ale chcą podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. Wśród tegorocznych propozycji znajdują się także nowości.

Pierwsza z nich to studia podyplomowe w zakresie Nauczania języka polskiego jako obcego, na które zaprasza Wydział Filologiczny. Ich uczestnicy będą przygotowani przede wszystkim do pracy w szkołach, a także w prywatnych i państwowych instytucjach, które zajmują się organizacją kursów języka polskiego jako obcego.

Nowe propozycje na studiach podyplomowych przygotował także Wydział Prawa. Wśród nich jest Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych. Uczestnicy tych studiów zostaną przygotowani m.in. do kompetentnego świadczenia usług prawnych (np. redagowania, opiniowania i negocjowania kontraktów) na rzecz branży informatycznej i branż nowych technologii.

Druga nowa propozycja to Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy tych studiów będą przygotowani przede wszystkim do pracy w siłach zbrojnych RP oraz organach i instytucjach  tworzących system bezpieczeństwa państwa.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku to także sprawdzone i cenione propozycje. Aż dziewięć z nich przygotował właśnie Wydział Prawa. Oprócz wspomnianych nowości, chętni mogą zgłaszać się m.in. na studia podyplomowe Mediatorów sądowych, Kształcenia tłumaczy przysięgłych języka angielskiego czy Doradztwo podatkowe.

Bogatą ofertę (7 kierunków) ma również Wydział Ekonomii i Finansów UwB. Osoby zainteresowane funkcjonowaniem przedsiębiorstw zaprasza np. na studia podyplomowe Menedżerskie czy Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Do wyboru są także: Celno-podatkowa i logistyczna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego, Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego albo studia podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami.

Osoby, które chciałyby podnieść swoje kompetencje z zakresu szeroko pojętej edukacji, powinny zainteresować się propozycjami Wydziału Nauk o Edukacji. To m.in. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Przygotowanie do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Z kolei Wydział Filologiczny, oprócz wymienionej już nowości, zaprasza na studia podyplomowe Logopedyczne oraz Animacji czytelnictwa, informacji naukowej i bibliotekarstwa.

Ciekawą i praktyczną ofertę ma także Instytut Zarządzania. To m.in. Doradztwo zawodowe, Psychologia w zarządzaniu oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kto chciałby zostać menadżerem kultury powinien skorzystać z oferty Instytutu Studiów Kulturowych. Z kolei studia podyplomowe Etyki i filozofii religii w szkole oferuje Katedra Teologii Katolickiej.

Rekrutacja na studia podyplomowe trwa, choć termin jej zakończenia jest różny dla poszczególnych kierunków. Szczegóły można sprawdzić na stronie internetowej Uniwersytetu w Białymstoku: https://irk-sp.uwb.edu.pl/ W przypadku kierunku Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej zapisy rozpoczną się 1 października.

Zapisy kandydatów prowadzone są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (irk.uwb.edu.pl ).


data ostatniej modyfikacji: 2022-11-23 13:03:07
Komentarze
 
Polityka Prywatności