Absolwenci WNE UW nie mają problemu na rynku pracy

W ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów - ELA badającym ekonomiczne losy absolwentów uczelni wyższych, zostały opublikowane dane statystyczne losów absolwentów kończących uczelnie w roku 2020. Absolwenci Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, którzy skończyli studia II stopnia w 2020 roku na kierunkach „Finanse inwestycje i rachunkowość” oraz „Informatyka i ekonometria” znaleźli się na pierwszym miejscu w Polsce w grupach swoich kierunków studiów pod względem wysokości zarobków.

Finanse i rachunkowość

Zarobki absolwentów Wydziału na kierunku „Finanse, inwestycje i rachunkowość” zostały zestawione w szerszej grupie kierunków – „Finanse i rachunkowość”.

Mediana średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie absolwentów Wydziału na tym kierunku wyniosła 8970,49 zł brutto. Czas, który przeciętny absolwent, zatrudniony na etacie, potrzebował do znalezienia pracy etatowej – 1 miesiąc.

Wskaźnik bezrobocia - procent czasu, w którym absolwent kierunku był bezrobotny w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu wyniósł 0%.

Względny wskaźnik zarobków: wynagrodzenie absolwenta Wydziału ze wszystkich źródeł w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania - 1,24. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania. Natomiast wartości poniżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają poniżej średniej wynagrodzeń w swoich miejscach zamieszkania.

Na drugim miejscu uplasowali się absolwenci Akademii Leona Koźmińskiego z zarobkami 8673,24 zł brutto, na 3. pozycji osoby kończące Szkołę Główną Handlową z medianą zarobków 6941,13 zł brutto.

Mediana zarobków dla absolwentów kończacych kierunki z dziedziny nauk społecznych w 2020 r. wynosiła 3828,76 zł brutto, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce w 2020 roku kształtowało się na poziomie 5167,47 zł brutto.

Pełny raport kierunku dostępny jest na stronie: https://bit.ly/3VUktXr

Informatyka i ekonometria

Także w grupie kierunków „Informatyka i ekonometria” najwyższe zarobki osiągnęli absolwenci kierunku „Informatyka i ekonometria” naszego Wydziału z medianą zarobków - 8789,51 zł brutto.

Względny Wskaźnik Zarobków, czyli wynagrodzenie absolwenta Wydziału w pierwszym roku po dyplomie w stosunku do średnich zarobków w jego miejscu zamieszkania wyniósł 1,2, przy średniej wynoszącej 0,71 dla kierunków społecznych.

Kolejne pozycje w rankingu zajęły Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ze średnimi zarobkami absolwentów kierunku w wysokości 8345,87 zł brutto oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 8142,24 zł brutto.

Szczegółowe dane odnośnie absolwentów kierunku dostępne są na stronie: https://bit.ly/3XXERc3

Ekonomia

Absolwenci studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia  uplasowali się z kolei na 3. miejscu w Polsce w grupie kierunków ekonomicznych z medianą zarobków wynoszącą 6110,62 zł brutto. Średni czas poszukiwania pracy przez absolwenta kierunku wynosi 0,59 miesiąca, natomiast stopa bezrobocia wśród absolwentów kierunku - 0%, przy wysokości 5,06 % dla absolwentów kierunków z grupy nauk społecznych. Więcej informacji znajduje się tutaj: https://bit.ly/3VCbU3Q


data ostatniej modyfikacji: 2022-12-12 14:01:51
Komentarze
 
Polityka Prywatności