Edukacja dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe dla nauczycieli w AWL

Akademia Wojsk Lądowych zaprasza na studia podyplomowe edukacja dla bezpieczeństwa. Jest to kierunek adresowany do czynnych zawodowo nauczycieli oraz oficerów wojska polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych odchodzących do rezerwy, którzy w ramach rekonwersji chcieliby uzyskać kompetencje pedagogiczne (po ukończeniu kursu pedagogicznego) oraz do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji dla Bezpieczeństwa w szkołach podstawowej oraz średnich.

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny.

Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych.


data ostatniej modyfikacji: 2022-12-16 12:36:21
Komentarze
 
Polityka Prywatności