Pre-MBA zarządzanie w ochronie zdrowia - nowe studia podyplomowe w WSAiB

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych zarządzaniem w ochronie zdrowia na dwusemestralne studia Pre-MBA zarządzanie w ochronie zdrowia. Współorganizatorem kierunku jest Prometriq Akademia Zarządzania.

Celem studiów jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem osobom, które zajmują lub zamierzają w przyszłości objąć stanowiska kierownicze w ochronie zdrowia. Studia pomagają w zrozumieniu specyfiki sektora zdrowia jako dziedziny gospodarki.

Osoby zgłoszone do 15.02.2023 r. dodatkowo otrzymają jedną z wybranych przez siebie publikacji książkowych:

  • “Ekonomika zdrowia” Goetzen T.
  • “Przedefiniowanie systemu opieki zdrowotnej” Porter M./Teisberg E.
  • „Pielęgniarstwo geriatryczne”, Błaszczak R., Dominiak I. Wojtczak A.
  • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych”, Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D.
  • „Naukowe podstawy standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej”, red. Baranowska B., Doroszewska A., Szynkiewicz P.


Studia podyplomowe Pre-MBA Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – co zyskasz?

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych “Zarządzanie w Ochronie Zdrowia” upoważnia do obejmowania stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych (ustawa o działalności leczniczej).

Słuchacze uzyskują wiedzę z dziedziny zarządzania, finansów, zdrowia publicznego, w tym organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Absolwenci studiów stanowią grupę osób lepiej rozumiejących złożone uwarunkowania funkcjonowania podmiotu leczniczego, sprawniej realizujących złożone zadania, uzyskujących lepsze rezultaty pracy, a przez to szybciej awansujących.

data ostatniej modyfikacji: 2023-01-03 08:55:44
Komentarze
 
Polityka Prywatności