System wsparcia materialnego studentów – badanie Centrum Analiz NZS

Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów prowadzi badanie, które pozwoli stworzyć kompleksowy raport opisujący funkcjonujący system wsparcia materialnego studentów, a także wskazać najbardziej konieczne do przeprowadzenia zmiany w programach stypendialnych.

Link do badania: https://forms.office.com/e/r4wfAFfVkm

Zachęcamy do wypełnienia ankiety wszystkich studentów, którzy chcą podzielić się swoją opinią i doświadczeniami. Badanie jest anonimowe, a wypełnienie kwestionariusza zajmuje 5-10 minut.

W raporcie przygotowanym na podstawie ankiety zostaną przedstawione wnioski na temat skuteczności obecnego systemu stypendialnego, a także propozycje zmian i usprawnień.

Kwestionariusz powstał we współpracy merytorycznej z Fundacją Avalon, zajmującą się wsparciem osób z niepełnosprawnościami oraz stowarzyszeniem Białoruski Młodzieżowy Hub.


data ostatniej modyfikacji: 2023-03-29 14:56:32
Komentarze
 
Polityka Prywatności