12 czerwca to dzień rozpoczęcia rekrutacji na PŁ

Od 12 czerwca Politechnika Łódzka będzie prowadzić rekrutację na studia.

Harmonogram rekrutacji

I tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia rozpocznie się 12 czerwca. Elektroniczną rejestrację kandydatów zakończymy 29 czerwca na kierunki architektura, wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz 10 lipca  na pozostałe kierunki studiów. Wyjątek stanowią kierunki, na których przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień plastycznych - architektura, wzornictwo oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego - na te kierunki rekrutacja trwa tylko do 29 czerwca. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane po ogłoszeniu kwalifikacji, czyli od 18 lipca. Sprawdziany uzdolnień plastycznych odbędą się 3 i 4 lipca, odpowiednio na kierunki: architektura, oraz na kierunki wzornictwo i inżynieria wzornictwa przemysłowego. 21 lipca kandydaci poznają listy przyjętych, a ostateczne wyniki tej tury rekrutacji zostaną ogłoszone 26 lipca.

W sytuacji, gdy nie wszystkie miejsca zostaną zajęte przewidziana jest II tura rekrutacji na studia pierwszego stopnia, która potrwa od 16 sierpnia. Na zgłoszenia kandydatów w Portalu Kandydata czekamy do 11 września. Wyniki tej tury zostaną ogłoszone 21 września.

Natomiast rekrutacja na studia drugiego stopnia rozpocznie się 1 września a na zgłoszenia elektroniczne czekamy do 14 września.  Przyjmowanie dokumentów na studia rozpocznie się po ogłoszeniu wyników kwalifikacji, czyli od 21 września. Wyniki zostaną ogłoszone 27 września.


Bogata oferta edukacyjna

Oferta obejmuje 63 kierunki studiów (w tym 2 planowane do uruchomienia). Na studia I stopnia uczelnia planuje przyjąć 4119 osób, w tym większość, bo aż 3774 na studia stacjonarne. Zaplanowana liczba miejsc na studiach drugiego stopnia (w tym 1 planowanym do uruchomienia) wynosi 1296, w tym 881 przygotowano na studia stacjonarne i 415 miejsc na studia niestacjonarne.

Na najbliższą rekrutację Politechnika Łódzka zatwierdziła także trzy nowe kierunki studiów. Są to:

  • Ekotechnologie i bioprocesy – studia I stopnia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności.
  • Marketing w przemyśle – studia I stopnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
  • Zarządzanie produkcją – studia II stopnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
  • Business, Society and Technology – studia I stopnia – dwie ścieżki językowe do wyboru: angielska i angielsko-francuska.
  • Smart Manufacturing – studia II stopnia na Wydziale Mechanicznym PŁ.


data ostatniej modyfikacji: 2023-06-02 10:46:40
Komentarze
 
Polityka Prywatności