Studiuj dietetykę II stopnia w KWSPZ

Dietetyka i ekologia żywności to studia II stopnia prowadzone przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia. Ucząc się na tym kierunku, możesz wybrać jedną z trzech specjalności: dietetyka kliniczna, psychodietetyka oraz ekologia żywności.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Dietetyka i ekologiczna żywność:
  • posiada zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu dyplomowanego dietetyka, 
  • rozumie potrzeby społeczne w zakresie żywienia, 
  • przestrzega praw konsumenta i pacjenta oraz 
  • potrafi podjąć współpracę z innymi specjalistami dla ich dobra
  • posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie fizjologii żywienia, toksykologii żywności, nutrigenomiki, immunologii, psychologii społecznej, demografii i epidemiologii żywienia
  • zna regulacje prawne i ustawodawstwo żywnościowe i żywieniowe
  • posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie europejskich programów walki z otyłością i chorobami dietozależnymi

data ostatniej modyfikacji: 2023-08-29 09:21:03
Komentarze
 
Polityka Prywatności