Podpisanie misji i strategii dla projektu Uniwersytetu Europejskiego SELENE

23 stycznia 2024 roku w Brukseli odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli uczelni partnerskich tworzących konsorcjum Uniwersytet Europejski pn. „Step2Green Europe - One Health Approach for a Green University” (SELENE). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów partnerskich z: Holandii (AERES Universtiy of Applied Sciences), Francji (Polytechnic Institute UniLaSalle), Niemiec (South Westphalia University of Applied Sciences), Rumunii (University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest), Słowacji (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice), Turcji (Ankara University), Włoch (University of Messina) i Polski (University of Agriculture in Krakow).

„Uniwersytety europejskie” to sieć uczelni współpracujących ze sobą na zasadzie ponadnarodowych sojuszy lub porozumień, wspierających jakość i konkurencyjność europejskiej edukacji akademickiej.

Celem spotkania było omówienie głównych aspektów projektu, a punktem kulminacyjnym było podpisanie misji i strategii sojuszu (SELENE) przez Rektorów uczelni partnerskich.

Uniwersytet Rolniczy reprezentowali: Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą – prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman, przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Małgorzata Kotula-Balak (Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej; Instytut Nauk Weterynaryjnych URK), kierownik Biura Współpracy i Wymiany Międzynarodowej URK – mgr Dominika Dankiewicz.

Efektem pracy konsorcjum będzie złożenie do dn. 6 lutego 2024 r. wniosku w ramach inicjatywy „Uniwersytety europejskie” (program ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-1 — development of deep institutional transnational cooperation) o utworzenie Uniwersytetu Europejskiego SELENE.


data ostatniej modyfikacji: 2024-01-26 15:32:16
Komentarze
 
Polityka Prywatności