Dyplomacja publiczna - nowość w UwB

Uniwersytet w Białymstoku uruchamia nowy kierunek studiów I stopnia, jest to dyplomacja publiczna.

Studenci tego kierunku dowiedzą się, w jaki sposób - poza tradycyjną dyplomacją opartą na bilateralnej współpracy międzyrządowej – można kształtować pozytywny wizerunek kraju za granicą i dobre stosunki międzynarodowe. Zapoznają się z różnymi formami komunikowania międzynarodowego, którego aktorami nie są wyłącznie politycy, ale również ludzie kultury, nauki, mediów, samorządowcy czy biznesmeni. Nauczą się, jak w dyplomacji publicznej wykorzystywać mechanizmy soft power, takie jak promocja historii, sztuki, innowacji, edukacji, sportu, turystyki, albo gospodarki. W programie studiów znalazły się m.in. przedmioty historyczne, politologiczne, kulturoznawcze, językowe, a także zagadnienia dotyczące marketingu i public relations. Studenci zdobędą również umiejętności cyfrowe i kompetencje społeczne ułatwiające pracę w środowisku wielokulturowym.

Kierunek o podobnym profilu - dyplomacja publiczna i promocja regionu – pojawi się również w ofercie studiów II stopnia. W jego programie duży nacisk został położony na historię Podlasia, jego specyfikę narodowościową, religijną, dziedzictwo kulturowe i tradycje, relacje transgraniczne, ale też atuty gospodarcze i atrakcje turystyczne.

Dodatkowe informacje nowościach w ofercie można znaleźć na stronie internetowej Wydziału Historii.


ostatnia zmiana: 2024-02-26
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności