Od października Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zmienia się Akademię Techniczno-Artystyczną

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie od października 2024 roku będzie funkcjonować jako „Akademia Techniczno-Artystyczna Nauk Stosowanych w Warszawie”, w skrócie „ATA”. Decyzja ta, zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, stanowi przełomowy moment w historii Uczelni, symbolizując jej ewolucję oraz aspiracje na przyszłość.

Nazwa "Akademia Techniczno-Artystyczna" odzwierciedla zaangażowanie w rozwijanie harmonijnej oferty edukacyjnej, łączącej nauki techniczne i sztukę. Jest to wyraz ambicji i kierunków rozwoju, które mają na celu tworzenie unikalnego środowiska akademickiego stymulującego kreatywność i innowacyjność.

Oferta edukacyjna WSEiZ obejmuje szeroki zakres kierunków studiów, które przygotowują studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy. Każdy z kierunków został starannie zaprojektowany, aby łączyć wiedzę techniczną z aspektami artystycznymi i praktycznymi umiejętnościami.

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania masz do wyboru następujące kierunki:

 1. Architektura krajobrazu: kierunek ten umożliwia studentom planowanie, projektowanie i realizację różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, wpływając pozytywnie na otaczającą przestrzeń.

 2. Architektura: studia na kierunku architektura przygotowują absolwentów do wykonywania prestiżowego zawodu architekta, zapewniając automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych w państwach Unii Europejskiej.

 3. Architektura wnętrz: kierunek ten wyposaża studentów w umiejętności niezbędne do pracy w branży projektowania wnętrz, współpracy z renomowanymi firmami meblarskimi i zakładania własnych przedsiębiorstw.

 4. Budownictwo: studia na kierunku budownictwo przygotowują absolwentów do pracy w dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki, umożliwiając projektowanie i realizację różnorodnych konstrukcji.

 5. Informatyka: branża informatyczna rozwija się dynamicznie, dlatego kierunek informatyka przygotowuje studentów do podjęcia dobrze płatnej pracy w sektorze technologii informatycznych.

 6. Mechanika i budowa maszyn: kierunek ten daje studentom wszechstronne wykształcenie techniczne oraz możliwość wyboru własnej ścieżki rozwoju w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn.

 7. Ochrona środowiska: absolwenci kierunku ochrona środowiska posiadają kompetencje do podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, odpowiadając na aktualne wyzwania ekologiczne.

 8. Wzornictwo: kierunek ten rozwija zdolności plastyczne studentów i przygotowuje ich do projektowania różnorodnych przedmiotów codziennego użytku oraz identyfikacji wizualnej marek.

 9. Zarządzanie: studia na kierunku zarządzanie wyposażają studentów w kompetencje menedżerskie niezbędne do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami oraz analizy rynku.
  Oprócz polskiego dyplomu licencjata studiując na kierunku Zarządzanie w WSEiZ możesz uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management wydany przez Herzing University (USA). Amerykański dyplom Bachelor of Science otrzymasz po odbyciu tylko jednego roku studiów w tym Uniwersytecie.

 10. Zarządzanie i inżynieria produkcji: kierunek ten łączy aspekty ekonomiczne i technologiczne z zrównoważonym rozwojem, przygotowując absolwentów do pracy w różnych sektorach gospodarki.

 11. Zdrowie publiczne: studia na kierunku zdrowie publiczne umożliwiają zdobycie wiedzy medycznej oraz umiejętności menedżerskich, przygotowując absolwentów do pracy w systemie ochrony zdrowia.

Nowa nazwa i oferta edukacyjna WSEiZ stanowią istotny krok w rozwoju uczelni. Ścisłe połączenie nauk technicznych i sztuki stworzy inspirujące środowisko akademickie, w którym studenci będą mogli rozwijać swoje talenty i osiągać sukcesy zawodowe.

Więcej informacji:

Więcej na stronie Uczelni

Profil Uczelni na uczelnie.studentnews.pl


data ostatniej modyfikacji: 2024-04-11 12:31:13
Komentarze
 
Polityka Prywatności