Prawo w WSPiA jednym z najlepszych w Polsce

Ranking Wydziałów Prawa 2024

Kierunek „prawo” w WSPiA po raz kolejny okazał się najlepszym w regionie i jednym z najlepszych w Polsce. Tak wynika z najnowszego niezależnego Rankingu Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita. Co bardzo ważne, w kilku kategoriach „prawo” w WSPiA uzyskało jedne z najlepszych wyników wśród uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju.

Ranking Wydziałów Prawa dziennika Rzeczpospolita przygotowywany jest od 13 lat. To jedyne zestawienie najlepszych uczelni prawniczych tworzone na podstawie niezależnych danych. W przeciwieństwie do innych Rankingów, w których uczelnie wypełniają ankiety z informacjami o swojej działalności, Gazeta Rzeczpospolita korzysta z oficjalnych źródeł Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, takich jak system POLON oraz danych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.
 
W tym roku Rzeczpospolita oceniała 17 niepublicznych uczelni prawniczych oraz 22 Wydziały Prawa działające w publicznych szkołach wyższych. Autorzy zestawienia punktowali wszystkie uczelnie w trzech kategoriach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zanotowała awans i znalazła się na wysokim 6. miejscu wśród polskich niepublicznych uczelni prawniczych. Wyprzedziły nas tylko duże uczelnie z miast o wielowiekowych tradycjach akademickich oraz ogromnym potencjale profesorskim, m.in. Kraków i Warszawa.
 
Co bardzo ważne, w tegorocznym Rankingu kierunek „Prawo” w WSPiA okazał się najlepszym na Podkarpaciu, wyprzedzając Instytut Nauk Prawnych UR we wszystkich kategoriach.
 
Z Rankingu wynika również, że WSPiA jest najlepsza spośród wszystkich polskich uczelni niepublicznych w kategorii „zdawalność na aplikację”. Warto podkreślić, że tylko dwie uczelnie uzyskały w tej kategorii maksymalną liczbę punktów. Jest to właśnie WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa oraz Uniwersytet Jagielloński.
 
Kategoria naukowa, rozwój kadry oraz uprawnienia habilitacyjne i doktoranckie uplasowały WSPiA na 4. miejscu wśród uczelni niepublicznych w kategorii „potencjał naukowy” (najlepszy wynik w regionie). Należy tutaj wspomnieć, że według autorów Rankingu, nasza Uczelnia pod względem rozwoju kadry naukowej znalazła się na wysokiej, 2. lokacie wśród uczelni niepublicznych oraz 5. wśród wszystkich klasyfikowanych Wydziałów Prawa (wyprzedzając m.in. UJ, UMCS i Uniwersytet Warszawski)
 
Ponadto WSPiA została wskazana jako najlepsza w regionie w kategorii „jakość kształcenia” (pod uwagę brano: zdawalność na aplikację, liczbę kandydatów na jedno miejsce, studiujących laureatów olimpiad, praktykę zawodową i Ekonomiczne Losy Absolwentów) oraz „współpracę zagraniczną”).
 
Powodem do dumy jest dla WSPiA wynik, jaki uzyskał System Kształcenia Praktycznego w kategorii Praktyka zawodowa. Uczelnia otrzymała maksymalną liczbę punktów, wyprzedzając wiele publicznych i niepublicznych wydziałów, w tym m.in. Wydział Prawa i Administracji UJ.

Fotel lidera w kategorii „uczelnianych poradni prawnych” uzyskali także studenci kierunku „Prawo” w WSPiA, działający w Studenckim Biurze Porad Prawnych. W czterech kategoriach: współczynnik studenta na opiekuna, miejsce poradni w uczelni, standardach i działalności dodatkowej „Klinika Prawa” zdobyła bowiem maksymalne 100 punktów. Należy tu wspomnieć, że w ubiegłorocznym zestawieniu studenci plasowali się na drugiej pozycji. Ta część Rankingu przygotowywana jest wspólnie przez Rzeczpospolitą oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
 
Praktyka czyni prawnika
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa to najstarsza uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu. Kształci studentów od ponad 25 lat. Prowadzi m.in. jednolite pięcioletnie studia na kierunku prawo. Uczelnia zbudowała doskonałą własną kadrę naukową. Są to wybitni specjaliści z różnych dziedzin m.in. prof. Andrzej Zoll (b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego i b. Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Zbigniew Ćwiąkalski (b. Minister Sprawiedliwości). Wśród wykładowców są praktycy m.in. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci i przedstawicieli biznesu. Od 2011 r. WSPiA posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, a od 2022 r. uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Jest pierwszą niepubliczną uczelnią akademicką w regionie.
 
WSPiA stawia na upraktycznienie zajęć na kierunku prawo, wprowadzając dwie ścieżki przygotowujące do pracy w konkretnych zawodach. Pierwsza – „prawnicza ścieżka aplikacyjna”, przygotowuje do odbycia aplikacji i wykonywania zawodu: sędziego, prokuratora radcy prawnego, adwokata, notariusza i komornika.
 
Druga „ścieżka przygotowuje do wykonywania innych zawodów prawniczych” (m.in.: referendarza sądowego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora, doradcy podatkowego, brokera ubezpieczeniowego, kuratora sądowego i mediatora). Studenci kierunku prawo będą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do podjęcia wybranej aplikacji.

opublikowano: 2024-06-25
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności