UWAGA! Nowy kierunek studiów w Warszawskiej Uczelni Medycznej!

Trwa rekrutacja na kierunek ELEKTRORADIOLOGIA. Jedyna niepubliczna uczelnia w woj. mazowieckim i jedna z nielicznych w Polsce zaprasza na studia licencjackie i magisterskie - stacjonarne i niestacjonarne.

Naszym celem jest wykształcenie kadry medycznej dla potrzeb szeroko pojętej diagnostyki obrazowej i elektromedycznej oraz radioterapii i medycyny nuklearnej. Studentom zapewniamy wysokospecjalistyczną bazę dydaktyczną: pracownie komputerowe, pracownię umiejętności wyposażoną w aparat MRI, TK, RTG, USG, EKG, biopsję fuzyjną (TRUS) i spirometrię. Gwarantujemy także bazę kliniczną: pracownie diagnostyki RTG, obrazowej i elektromedycznej w renomowanych podmiotach medycznych na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych szpitalach i ośrodkach medycznych stolicy i Mazowsza. - podkreśla prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Dyplom elektroradiologa daje absolwentem pewna pracę. Po studiach licencjackich medyk gotowy jest m.in. do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, przygotowania sprzętu i aparatury medycznej do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych, planowania pracy na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów. Potrafi dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego oraz obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy. Umie wykonywać badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne), badania densytometryczne kośćca, elektrokardiograficzne, spirometryczne, elektroencefalograficzne, audiometrię, radioterapię odpowiednią techniką.

Studia II stopnia, magisterskie poszerzają kompetencje elektroradiologa o obsługę sieci informacyjnych zarządzających danymi w rentgenodiagnostyce, teleradiologii i radioterapii, możliwość nadzoru merytorycznego nad technikami, licencjatami elektroradiologii w zakresie rentgenodiagnostyki, radioterapii, elektrofizjologii (EKG, EEG, EMG, EOG) ochrony radiologicznej, medycyny nuklearnej, neuroradiologii, radiologii zabiegowej. Magister elektroradiologii ma pogłębioną wiedzę pozwalającą na rozpoznawanie struktur patologicznych na obrazach diagnostycznych, czytanie, analizę i interpretację wyników badań obrazowych. Zna uwarunkowania prawne organizacji i dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce, medycynie nuklearnej i rezonansu magnetycznego.

Krokiem milowym w dydaktyce WUMed było otwarcie Centrum Symulacji Medycznej dostępne również dla studentów nowego kierunku medycznego.

Prof. Joanna Jasińska, prorektor ds. dydaktycznych i rozwoju WUMed, informuje:

Z CSM skorzystają także studenci elektroradiologii. Składa się ono z pracowni umiejętności pielęgniarskich, sali porodowej i opieki położniczej, pracowni symulacji z zakresu BLS - Basic Life Support – Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, ALS - Advanced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Każda pracownia CSM wyposażona została w system wirtualnej rzeczywistości VR. Nasi studenci ćwiczą w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy.

Centrum Symulacji Medycznej będzie niebieżąco wzbogacane o potrzebny do dydaktyki medycznej sprzęt. Kolejny etapem rozwoju tych szczególnych pracowni jest dobudowanie pomieszczeń, m.in. pracowni umiejętności chirurgicznych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego z symulatorem karetki oraz salą intensywnej opieki medycznej.

O wysokim poziomie oferowanej przez WUMed edukacji świadczy m.in. przyznane uczelni już po raz trzeci, prestiżowe wyróżnienie dla jej Instytutu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych - Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”. W 2024 r. WUMed wyróżniono także Złotym Laurem Pracodawców, za dynamiczny rozwój uczelni wyższej wyróżniającej się innowacyjnością i nowoczesnymi rozwiązaniami dydaktycznymi przygotowującymi absolwentów do potrzeb współczesnego rynku pracy i pracodawców.


opublikowano: 2024-06-27
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności