Studia - artykuły

tag
Akademia Sztuki Wojennej uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
W Akademia Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia cywilne. Sprawdź ofertę i wybierz swój „kierunek na przyszłość”.
Gen. bryg. dr Robert Kosowski został nowym rektorem-komendantem Akademii Sztuki Wojennej.
Niecały rok temu z dniem 1 października 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczął swoją działalność Instytut Prawa. Powstał jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza podległa bezpośrednio Rektorowi-Komendantowi. Jego celem jest kształcenie na kierunkach Prawo (studia jednolite magisterskie) i Administracja (I i II stopień) oraz przygotowanie cywilnych i wojskowych kadr wyspecjalizowanych w zagadnieniach prawnych, które mogą odgrywać zasadniczą rolę we wzmocnieniu bezpieczeństwa państwa. Warto podkreślić, że jesteśmy pierwszą w naszej historii akademią wojskową, w której kształcimy studentów na kierunku Prawo.
Historia wojskowa? Ten obszar nauk humanistycznych jest różnie nazywany i definiowany w różnych krajach: w Wielkiej Brytanii — „military history”, „history of wars”, „history of warfare”, w Niemczech — „Kriegsgeshichte”, „Kriegskunstgeshichte” lub „Militärgeschichte”, w Polsce — „historia sztuki wojennej”, „historia wojskowa”, „historia wojskowości”, „historia militarna”.
Akademia Sztuki Wojennej zaprasza na studia cywilne I i II stopnia. Zapisy trwają do 21 sierpnia.
Akademia Sztuki Wojennej zaprasza na studia cywilne w roku akademickim 2020/2021. Rejestracja trwa do 21 sierpnia.
W Akademii Sztuki Wojennej trwa rekrutacja na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.
W Akademii Sztuki Wojennej przyszli studenci mogą kształcić się na kilkunastu kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, logistyka, zarządzanie i dowodzenie, lotnictwo, dowodzenie czy administracja.
Trwają zapisy na studia cywilne prowadzone przez Akademię Sztuki Wojennej.
Akademia Sztuki Wojennej prowadzi rekrutację na studia MBA Defense & Security. Program powstał przy partnerskiej współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi wiodącymi prym w wojskowym szkolnictwie wyższym.
Studia prowadzone są w języku angielskim. Są to studia dwusemestralne trwające od października 2019 do czerwca 2020. Na kandydatów czeka 15 miejsc.
Deregulacja zawodu AGENTA CELNEGO pozwala na uzyskanie licencji do wykonywania zawodu po uzyskaniu dyplomu studiów podyplomowych w specjalności obsługa celna. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Studia przeznaczone są dla pracowników podmiotów gospodarczych pragnących uzyskać nowe kompetencje zawodowe lub podwyższyć kompetencje już posiadane w zakresie problematyki handlu zagranicznego, obsługi celnej obrotu towarowego z zagranicą, transportu i spedycji międzynarodowej.
„Lotnictwo” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” to dwa kierunki realizowane przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, które zostały docenione w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”.
Kanał RSS dla tej listy
 
Polityka Prywatności