Liczba studentów na studiach medycznych

Liczba studentów ogółem
dział: studia medyczne


Liczba studentów na uczelniach medycznych, tabela:

rok liczba studentów ogółem
Rok akademicki 2004/2005 42 640
Rok akademicki 2005/2006 48 842
Rok akademicki 2006/2007 53 060
Rok akademicki 2007/2008 56 114
Rok akademicki 2008/2009 58 015
Rok akademicki 2009/2010 59 922
Rok akademicki 2010/2011 61 957
Rok akademicki 2011/2012 61 210
Rok akademicki 2012/2013 60 595
Rok akademicki 2013/2014 59 665
Rok akademicki 2014/2015 59 691
Rok akademicki 2015/2016 60 606


źródło: GUS
Polityka Prywatności