Liczba studentów na uniwersytetach

Liczba studentów ogółem
dział: studia uniwersyteckie


Liczba studentów na uniwersytetach, tabela:

rok liczba studentów
Rok akademicki 2004/2005 551 249
Rok akademicki 2005/2006 563 062
Rok akademicki 2006/2007 550 494
Rok akademicki 2007/2008 538 208
Rok akademicki 2008/2009 526 381
Rok akademicki 2009/2010 535 576
Rok akademicki 2010/2011 526 796
Rok akademicki 2011/2012 516 237
Rok akademicki 2012/2013 493 396
Rok akademicki 2013/2014 454 681
Rok akademicki 2014/2015 434 827
Rok akademicki 2015/2016 422 211


źródło: GUS
Polityka Prywatności