Dodatkowa rekrutacja na studia

Uzupełniająca rekrutacja na uczelniach
wg terminu zakończenia rekrutacji

miasto - woj.
poziom
Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-19

Trwa rekrutacja w AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza zaprasza na studia I i II stopnia. Rekrutacja jeszcze trwa, zapisy przyjmowane są do 19 września.

Lista kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które można jeszcze aplikować w rekrutacji letniej 2018/2019. W danym cyklu rekrutacyjnym można zadeklarować do 5 różnych kierunków studiów.

 • Automatyka i Robotyka (IMiR)
 • Ceramika (WIMiC)
 • Chemia Budowlana (WIMiC)
 • Ekologiczne Źródła Energii (WGGiOŚ)
 • Energetyka (WEiP)
 • Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią (WEiP)
 • Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ)
 • Geofizyka (WGGiOŚ)
 • Geoinformacja (WGGiIŚ)
 • Geoinformatyka (WGGiOŚ)
 • Górnictwo i Geologia (WGGiOŚ)
 • Górnictwo i Geologia (WGiG)
 • Górnictwo i Geologia (WWNiG)
 • Informatyka Stosowana (WGGiOŚ)
 • Inżynieria Ciepła (WIMiIP)
 • Inżynieria Materiałowa  (WIMiIP)
 • Inżynieria Materiałowa (WIMiC)
 • Inżynieria Materiałowa (WMN)
 • Inżynieria Mechatroniczna (w języku angielskim) (WIMiR)
 • Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WWNiG)
 • Inżynieria Procesów Odlewniczych (WO)
 • Inżynieria Środowiska (WGGiIŚ)
 • Inżynieria Środowiska (WGGiOŚ)
 • Inżynieria Środowiska (WGiG)
 • Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (WO)
 • Kulturoznawstwo (WH)
 • Mechanika i Budowa Maszyn (WIMiR)
 • Metalurgia  (WIMiIP)
 • Metalurgia (WMN)
 • Mikroelektronika w Technice i Medycynie (WEAIiIB)
 • Ochrona Środowiska (WGGiOŚ)
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (WGiG)
 • Socjologia (WH)
 • Technologia Chemiczna (WEiP)
 • Technologia Chemiczna (WIMiC)
 • Turystyka i Rekreacja (WGGiOŚ)
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WMN)

AGH zachęca także do aplikowania na studia niestacjonarne.

Więcej informacji o terminach rekrutacji


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-30 11:35:23

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
UMCS_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 03
miniatura Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach - 12
miniatura Uniwersytet Gdański - 12

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności