Dodatkowa rekrutacja na studia

Uzupełniająca rekrutacja na uczelniach
wg terminu zakończenia rekrutacji

miasto - woj.
poziom
Termin zakończenia rekrutacji: 2019-01-31

Trwa nabór na Design w przestrzeni społecznej w UG

Zapisy na studia podyplomowe Design w przestrzeni społecznej prowadzone w Uniwersytecie Gdańskim trwają do 31 stycznia 2019 roku.

DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ to wspólna propozycja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego dla osób zainteresowanych designem. Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie analizowania i prognozowania trendów, projektowania przestrzeni, przedmiotów, usług oraz interakcji w kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Unikatowa oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu naukowców i praktyków zajmujących się oddziaływaniem designu oraz wpływem procesów społecznych na współczesną kulturę.
 
Interdyscyplinarne, niestacjonarne studia, łączące elementy wiedzy humanistycznej, nauk społecznych i sztuk projektowych obejmują łącznie 360 godzin dydaktycznych trwają 3 semestry. Ich adresatem są osoby, których zainteresowania, dotychczasowa praktyka lub plany zawodowe związane są z szeroko rozumianym designem, potrzebą zdobycia umiejętności opisu zjawisk oddziałujących na naszą wyobraźnię i przestrzeń społeczną.

Organizatorzy zapraszają szczególnie absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także architektów, menadżerów, kadrę zarządzającą procesem zmian w obszarze biznesu, administracji publicznej, w organizacjach „czwartego sektora”, dziennikarzy, a także projektantów pragnących poszerzyć swoje kompetencje.
 
Poszczególne moduły kształcenia obejmują wiedzę o trendach społecznych (25%), wprowadzają w historię i teorię współczesnej kultury wizualnej (25%) oraz zapewniają umiejętności pozwalające na projektowe interpretacje zdobytych doświadczeń w przemysłach kreatywnych (50%).

Zajęcia mają charakter: wykładów konwersatoryjnych, seminariów, prac badawczych realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach, praktycznych zadań artystycznych, projektowych i wdrożeniowych, prezentacji oraz dokumentacji działań twórczych.

Ze względu na charakter studiów i konieczność zagwarantowania ich wysokiej jakości, grupa studencka liczyć będzie maksymalnie 30 osób.


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-08 10:18:31

Przegląd uczelni w Polsce
220x300_ogolny_WSPIA.gif
220x300_70.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności