Dodatkowa rekrutacja na studia

Uzupełniająca rekrutacja na uczelniach
wg terminu zakończenia rekrutacji

miasto - woj.
poziom
Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-28

Zimowa rekrutacja w UNS

Do 28 lutego trwa rekrutacja śródsemestralna na studia II stopnia w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi.

Rekrutacja śródsemestralna na studia II stopnia.
Do 28.02.2019 UNS rekrutuje na studia II stopnia ma kierunku Pedagogika:

PEDAGOGIKA - studia magisterskie

  • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu
  • Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
  • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
  • Gerontologia społeczna i oświatowa
  • Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
  • Resocjalizacja i socjoterapia
  • Trening rozwoju jednostki i grupy

Wykaz dokumentów rekrutacyjnych
Tabela opłat za studia


data ostatniej modyfikacji: 2019-01-18 11:44:16

Przegląd uczelni w Polsce
Dolno__l__ska_Szko__a_Wy__sza_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 01

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności