Dodatkowa rekrutacja na studia

Uzupełniająca rekrutacja na uczelniach
wg terminu zakończenia rekrutacji

miasto - woj.
poziom
Termin zakończenia rekrutacji: 2019-02-12

Rekrutacja zimowa w UWM

Trwają zapisy na studia II stopnia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Nabór kończy się 12 lutego.

   Harmonogram rekrutacji

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

1.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w językach obcych

19.11.2018 r.-12.02.2019 r.
do godz. 15:00

2.

Rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia realizowane w języku polskim

28.01.2019 r. – 12.02.2019 r.
do godz. 15:00

3.

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (na indywidualne konto wskazane przez System Internetowej Rejestracji Kandydatów)

do 12.02.2019 r.*

4.

Przyjmowanie od kandydatów na studia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

28.01.2019 r. - 12.02.2019 r.
do godz. 15.00

5.

Egzaminy wstępne dla kandydatów legitymujących się dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów uzyskanym za granicą

13.02.2019 r.

godz. 10.00

6.

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.02.2019 r.

godz. 12.00

7.

Potwierdzenie zamiaru podjęcia studiów przez dostarczenie wymaganych dokumentów

14.02.2019 r. - 15.02.2019 r.
do godz. 15.00

 *) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

STUDIA STACJONARNE II stopnia
 1. Architektura krajobrazu    
 2. Biotechnologia
 3. Budownictwo
 4. Geodezja i Kartografia
 5. Geodezja i Kartografia - studia w j. angielskim
 6. Gospodarka Przestrzenna
 7. Informatyka
 8. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 9. Inżynieria środowiska
 10. Inżynieria środowiska - studia w j. angielskim
 11. Mechanika i budowa maszyn
 12. Mechatronika
 13. Ochrona środowiska KS
 14. Ochrona środowiska KS - studia w j. angielskim
 15. Rolnictwo
 16. Rolnictwo - studia w j. angielskim
 17. Rybactwo
 18. Technologia żywności i żywienie człowieka
 19. Technologia żywności i żywienie człowieka - studia w j. angielskim
 20. Towaroznawstwo
 21. Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia

 1. Budownictwo
 2. Informatyka
 3. Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 4. Mechanika i budowa maszyn
 5. Rolnictwo
 6. Zootechnika

data ostatniej modyfikacji: 2019-01-28 13:31:51

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
PUM_220.jpg
ASW_220_v2.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyzsza-Szkola-Europejska-im-ks-Jozefa-W bibliotece....
miniatura Kierunki w AHE
miniatura

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg
 
Polityka Prywatności