Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-15

Zapisy na studia podyplomowe Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji w APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi do 15 października nabór na studia podyplomowe Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji.

Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować warsztat dydaktyczny oraz wychowawczy służący integralnemu rozwojowi uczniów i wypracowaniu oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki ich rozwoju naukowego, osobistego oraz społecznego.  Studia poprzez zaznajomienie odbiorców z innowacyjnymi technikami nauczania i wspierania rozwoju dają możliwość wypracowania osobistej wizji nauczania opartej dodatkowo o wykorzystanie mocnych stron nauczyciela-wychowawcy. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki dydaktycznej i wychowawczej poznane modele, techniki i narzędzia coachingowe, projektowe oraz tutorskie.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry - studium realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, zaplanowanych średnio co  3/4 - tygodnie).

Czesne: 1800 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 - Osoby zainteresowane zapraszamy do zarejestrowania się w IRK i składania dokumentów.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru) i realizacja wymogów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów, pozytywne zaliczenie przygotowanego i zaprezentowanego projektu scenariusza lekcji, warsztatu lub spotkania ze współpracownikami lub rodzicami uczniów.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 13:18:24

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
WSE_220.gif
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 09
miniatura

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
 
Polityka Prywatności