Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-31

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe w WSPiA

Rekrutacja na studia podyplomowe w WSPiA

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa zaprasza na studia podyplomowe. Na rok akademicki 2019/2020 uczelnia przygotowała aż 11 nowych kierunków. Zapisy trwają do końca października.

W tym roku WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przygotowała propozycje aż 11 nowych kierunków Studiów Podyplomowych. Wszystkie to reakcja na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów różnych dziedzin. Przy tworzeniu nowych propozycji nie bez znaczenia były także sugestie osób poszukujących możliwości uzupełnienia swojego wykształcenia o konkretne zagadnienia z zakresu „administracji”, „bezpieczeństwa”, „prawa” oraz różnych aspektów „zarządzania”. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów I stopnia – licencjackich i inżynierskich oraz absolwentów studiów II stopnia – magisterskich. Studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej mają możliwość „opłacenia” jednego semestru wybranych Studiów Podyplomowych Bonem Edukacji Dodatkowej „BED”.

Nowa formuła Studiów Podyplomowych

Nowością w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej oprócz kierunków jest także nowa formuła prowadzenia niektórych Studiów Podyplomowych. Wybrane kierunki zostały dodatkowo podzielone na specjalności. Tak jest w przypadku studiów z zakresu:

 • „Administracji Publicznej” (do wyboru specjalność: ogólnoadministracyjna lub zarządzanie publiczne)
 • „Prawa pracy i zarządzania sprawami pracowniczymi” (do wyboru specjalność obejmującą zagadnienia dotyczące pracowników administracji publicznej lub innych podmiotów gospodarczych).

Sprawdź nowości

Oprócz studiów prowadzonych w nowej formule dla kandydatów przygotowano kilka kierunków dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zainteresowań kandydatów. Wśród nowości są Studia Podyplomowe z zakresu:

 • Zarządzania kapitałem pracowniczym
 • Kadr i płac
 • Coachingu i mentoringu
 • Marketingu i obsługa klienta
 • Podatków i prawa podatkowego
 • Prawno-ekonomicznych aspekty biznesu
 • Pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
 • Zarządzanie finansami z elementami kontrolingu
 • Zarządzanie projektami

Sprawdzone kierunki

Dodatkowo na Studiach Podyplomowych w WSPiA czekają sprawdzone, prowadzone od wielu lat kierunki. Kandydaci mogą wybrać studia na kierunku:

 • Audyt wewnętrzny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ochrona danych osobowych
 • Pomoc społeczna i praca socjalna
 • Prawno-organizacyjne zagadnienia logistyki w transporcie
 • Proces inwestycyjno-budowlany - zagadnienia proceduralne
 • Rachunkowość, finanse i system podatkowy
 • Spółdzielczość i prawo spółdzielcze
 • Zamówienia publiczne

Rekrutacja

Kandydaci na Studia Podyplomowe w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej proszeni są o dokonanie rejestracji drogą elektroniczną na stronie e-rekrutacja.wspia.eu. Formularz rekrutacyjny wydrukowany z systemu e-rekrutacji wraz ze zdjęciem i kopiami wymaganych dokumentów (oryginały do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacyjnym WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Rektrutacja trwa do końca października 2019 r. 

data ostatniej modyfikacji: 2019-10-24 11:20:30

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
miniatura wydział Wzornictwa, autor: Karolina Klimek

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności