Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-02

Nadal możesz zapisać się na studia w UWr

Uniwersytet Wrocławski zaprasza na studia I stopnia. Na kandydatów czekają miejsca na kilkunastu kierunkach.

Kierunki objęte dodatkową rekrutacją:
 • europeistyka (28 miejsc), rejestracja do 18.09.2020
 • filologia chorwacka z językiem serbskim (5 miejsc), rejestracja do 2.10.2020
 • filologia czeska (5 miejsc), rejestracja do 2.10.2020
 • filologia indyjska (17 miejsc), rejestracja do 20.09.2020
 • filologia klasyczna (18 miejsc), rejestracja do 20.09.2020
 • filologia ukraińska (47 miejsc), rejestracja do 1.10.2020
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (9 miejsc), rejestracja do 18.09.2020
 • inżynieria geologiczna (34 miejsca), rejestracja od 22.09.2020 do 2.10.2020
 • muzykologia (5 miejsc), rejestracja do 18.09.2020
 • politologia (15 miejsc), rejestracja do 17.09.2020
 • publikowanie cyfrowe i sieciowe (14 miejsc), rejestracja do 18.09.2020
 • studia śródziemnomorskie (30 miejsc), rejestracja do 20.09.2020
 • zarządzanie migracjami (48 miejsc), rejestracja do 18.09.2020
 • historia (29 miejsc), rejestracja do 21.09.2020
 • militarioznawstwo (15 miejsc), rejestracja do 21.09.2020
 • dziedzictwo kultury materialnej – ochrona, promocja, gospodarowanie (32 miejsca), rejestracja do 21.09.2020.

Maturzyści, którzy wyniki swoich egzaminów poznają 30 września, mają szansę zrekrutować się na trzy filologie: chorwacką z językiem serbskim – termin rejestracji to 2 października, czeską – termin rejestracji 2 października, filologię ukraińską, gdzie termin rejestracji upływa 1 października oraz inżynierię geologiczną, gdzie można rekrutować się od 22.09.2020 do 2.10.2020.

Poza samymi kierunkami studiów, kandydatów interesują również różnorodne specjalizacje – Na kierunku ukrainistyka I stopnia proponujemy dwie specjalności: ukrainistykę oraz filologię ukraińską z językiem angielskim. Na drugiej z nich oferujemy aż 810 godzin różnorodnych zajęć anglistycznych, prowadzonych w Instytucie Filologii Angielskiej oraz 120 godzin lektoratu z języka angielskiego, w trakcie których studenci uczą się płynnego posługiwania językiem angielskim, poznają tajniki angielskiej gramatyki i zgłębiają historię wysp brytyjskich – mówi dr Sylwia Wójtowicz-Marszał, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr.

Oprócz rekrutacji dodatkowej na studia stacjonarne I stopnia Uniwersytet Wrocławski prowadzi także rekrutację na 80 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia, 51 kierunków studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 45 kierunków studiów podyplomowych oraz do 21 szkół doktorskich. W zależności od kierunku rejestracja zostanie zakończona we wrześniu lub w październiku.

Informacje o wszystkich kierunkach studiów, jakie oferuje Uniwersytet Wrocławski są dostępne na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl.


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-17 09:24:16

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności