Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-02

Rekrutacja uzupełniająca na studia I stopnia w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi do 2 października nabór uzupełniający na studia stacjonarne I stopnia.

Kierunki objęte dodatkową rekrutacją: 
  • Bezpieczeństwo żywności
  • Ogrodnictwo
  • Rolnictwo
  • Zootechnika
  • Technologia żywności i żywienie człowieka

Liczba wolnych miejsc na poszczególne kierunki w rekrutacji uzupełniającej podana zostanie w Systemie Obsługi Kandydatów


data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 11:11:25
 
Polityka Prywatności