Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-01 17:00

Ostatnie wolne miejsca w UPJPII

Screenshot_5

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zaprasza na studia I i II stopnia. Poniżej lista kierunków, na które jeszcze możesz się zapisać.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

kierunek termin elektronicznej rejestracji link do rejestracji

Filozofia - stacjonarne studia pierwszego stopnia (obywatele polscy)

25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo - stacjonarne studia pierwszego stopnia 25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - niestacjonarne studia pierwszego stopnia 28.09 godz. 16.00 - 1.10 godz. 17.00 rejestracja
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie - niestacjonarne studia pierwszego stopnia 28.09 godz. 16.00 - 1.10 godz. 17.00 rejestracja

Historia - stacjonarne studia pierwszego stopnia

25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Ochrona dóbr kultury - stacjonarne studia pierwszego stopnia 25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Turystyka i zarządzanie dziedzictwem - stacjonarne studia pierwszego stopnia (obywatele polscy) 25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja

Nauki o rodzinie - stacjonarne studia pierwszego stopnia

25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja

Praca socjalna - stacjonarne studia pierwszego stopnia

25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja

Praca socjalna - niestacjonarne studia pierwszego stopnia

25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja

Pedagogika - niestacjonarne studia pierwszego stopnia

25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Prawo kanoniczne - stacjonarne jednolite studia magisterskie 25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Teologia, specjalność: teologia katechetyczno-pastoralna - stacjonarne jednolite studia magisterskie 25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Teologia, specjalność: teologia systematyczna - stacjonarne jednolite studia magisterskie 25.09 godz. 15.00 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Filozofia - stacjonarne studia drugiego stopnia (obywatele polscy 29.09 godz. 8.00 - 30.09 godz. 11.00 rejestracja

Filozofia, specjalność: Philosophy in English (cudzoziemcy)

25.09 godz. 15.00 - 30.09 godz. 10.00

rejestracja

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia niestacjonarne drugiego stopnia 28.09 godz. 16.00 - 1.10 godz. 17.00 rejestracja

Praca socjalna - stacjonarne studia drugiego stopnia

28.09 godz. 15.00 - 30.09 godz. 15.00 rejestracja

Praca socjalna - niestacjonarne studia drugiego stopnia

28.09 godz. 15.00 - 30.09 godz. 15.00 rejestracja
Pedagogika - stacjonarne studia drugiego stopnia 28.09 godz. 15.30 - 1.10 godz. 9.00 rejestracja
Nauki o rodzinie - niestacjonarne studia drugiego stopnia28.09 godz. 15.30 - 1.10 godz. 9.00rejestracja

data ostatniej modyfikacji: 2020-09-30 14:51:52
 
Polityka Prywatności