Termin zakończenia rekrutacji: 2021-09-20

Dodatkowa rekrutacja w APS

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej prowadzi nabór uzupełniający na studia I i II stopnia oraz na jednolite magisterskie.

Od 2 sierpnia rozpoczęły się zapisy w ramach drugiej tury rekrutacji (dodatkowej rekrutacji wrześniowej) na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Zapisy w ramach tej tury rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie kończą się w dniu 13 września! W przypadku studiów drugiego stopnia - 20 września!

Oferta edukacyjna - 2 tura rekrutacji (rekrutacja wrześniowa)

Studia stacjonarne (dzienne)

Studia pierwszego stopnia stopnia (3-letnie)

 • Pedagogika - 10 miejsc
 • Praca socjalna - 25 miejsc
 • Pedagogika zdolności i informatyki - 20 miejsc

Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

 • Pedagogika specjalna - 130 miejsc


Studia niestacjonarne (zaoczne)

Studia pierwszego stopnia stopnia (3-letnie)

 • Logopedia - 10 miejsc (Uwaga: w dniu 14 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na ten kierunek studiów)
 • Pedagogika - 30 miejsc


Studia jednolite magisterskie (5-letnie)

 • Pedagogika specjalna - 90 miejsc

Oferta edukacyjna studia II stopnia - 2 tura rekrutacji (rekrutacja wrześniowa)

Studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - 14 miejsc
 • Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dziecka - 20 miejsc (Uwaga: w dniu 21 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na ten kierunek studiów)
 • Pedagogika - specjalność: Edukacja zdalna i grafika komputerowa - 10 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika kultury i media cyfrowe - 20 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - 2 miejsca
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 30 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika szkolna i pedagogika zdolności - 20 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem - 2 miejsca
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Logopedia - 2 miejsca (Uwaga: w dniu 21 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na tę specjalność)
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kontynuacja) - 10 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) - 10 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną - 10 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Terapia pedagogiczna - 10 miejsc
 • Socjologia - 20 miejsc


Studia niestacjonarne (zaoczne) drugiego stopnia

 • Pedagogika - specjalność: Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne - 15 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika korekcyjna - 10 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi - 10 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - 10 miejsc
 • Pedagogika - specjalność: Zarządzanie i innowacje w edukacji - 20 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Edukacja integracyjna i włączająca - 20 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Logopedia - 20 miejsc (Uwaga: w dniu 21 września odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na tę specjalność)
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (kwalifikacja) - 16 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądową - 10 miejsc
 • Pedagogika specjalna - specjalność: Surdopedagogika z terapią pedagogiczną - 10 miejsc

data ostatniej modyfikacji: 2021-08-12 13:28:20

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności