Termin zakończenia rekrutacji: 7-15.09.2021

Wrześniowy nabór w UWM

Rekrutacja wrześniowa w UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie prowadził we wrześniu dodatkowy nabór na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie. Zapisy będą trwać od 7 do 15 września.

Dodatkowy nabór będzie prowadzony na następujące kierunki studiów:

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Administracja
 • Administracja - studia w Ełku
 • Analityka i zarządzanie publiczne
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Architektura krajobrazu
 • Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia w Ełku
 • Bioinżynieria produkcji żywności
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Filologia rosyjska
 • Filozofia
 • Gastronomia - sztuka kulinarna
 • Geodezja i kartografia
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Historia
 • Ichtiologia i akwakultura
 • Inżynieria środowiska
 • Kierunek lekarski - studia w języku angielskim
 • Leśnictwo
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pielęgniarstwo
 • Pielęgniarstwo - studia w Ełku
 • Politologia
 • Położnictwo
 • Praca socjalna
 • Ratownictwo medyczne
 • Rolnictwo
 • Socjologia
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Teologia
 • Turystyka i rekreacja
 • Wojskoznawstwo
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

 • Administracja
 • Administracja - studia w Ełku
 • Analiza i kreowanie trendów
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Biologia
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Filologia angielska w zakresie nauczania języka
 • Filologia germańska
 • Filologia polska
 • Historia
 • Interdyscyplinarne studia strategiczne
 • Lingwistyka w biznesie
 • Logopedia
 • Matematyka
 • Mikrobiologia
 • Nauki o rodzinie
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika wcześniej edukacji
 • Pielęgniarstwo
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie - studia w języku angielskim
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Budownictwo
 • Ekonomia
 • Energetyka
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Prawo
 • Rolnictwo
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zootechnika

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Ekonomia
 • Filologia angielska
 • Geodezja i kartografia
 • Inżynieria środowiska
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Zarządzanie

REJESTRACJA NA STUDIA W SYSTEMIE INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW IRK - https://irk.uwm.edu.pl/


ostatnia zmiana: 2021-08-20
 
Polityka Prywatności