Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-16

WSPiA przedłuża rekrutację na studia

W związku z dużym zainteresowaniem studiami w WSPiA i licznymi zapytaniami kandydatów o możliwość złożenia podania o przyjęcie na studia w późniejszym terminie Uczelnia uruchamia III turę rekrutacji na studia. Jest to wyjście naprzeciw osobom, które z różnych powodów nie przeszły jeszcze procesu rekrutacji na studia w WSPiA.

Dodatkowy czas na złożenie podań  

W roku akademickim 2021/2022 oprócz czterech sprawdzonych i dobrze przygotowanych kierunków studiów Uczelnia przygotowała wiele nowych i atrakcyjnych specjalności, nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy oraz co najważniejsze jeszcze więcej zajęć praktycznych przygotowujących do pracy zawodowej. 

Trzecia tura rekrutacji rozpoczęła się 27 września (poniedziałek) i potrwa: 

  • do 9 października (sobota) 2021 r. dla kandydatów na studia I stopnia, 
  • do 16 października (sobota) 2021 r. dla kandydatów na studia II stopnia. 

Nowe terminy rekrutacji zaplanowane zostały tak, aby osoby, które np. czekają jeszcze na obronę pracy dyplomowej lub wyjechały do pracy i planują powrót dopiero na początku października, mogły bez problemów przejść procedurę rekrutacji i dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty.  

Rekrutacja prowadzona jest on-line poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Kandydat uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych.  

W roku akademickim 2021/2022 kandydaci na studia w WSPiA mogą wybrać jeden z 4 bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. W WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej można studiować: „administrację” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). W ramach wszystkich kierunków WSPiA proponuje 28 atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb rynku pracy! 

WSPiA proponuje kandydatom na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Kandydat nie musi wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Przez pierwszy rok wspólnych zajęć przygotowuje się do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” podejmuje dopiero pod koniec I roku. 

W tym roku w WSPiA nie brakuje nowości! 

Na każdym z kierunków kandydat może wybrać odpowiednią dla siebie specjalność. W tym roku mamy 7 nowych propozycji, które powstały jako odpowiedź na zapytania kandydatów oraz zapotrzebowanie rynku pracy. 

Na kierunku „administracja” nowością jest specjalność: „Ochrona informacji”. 

Na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” jest 5 nowości:  

  • „Bezpieczeństwo ekonomiczne”,  
  • „Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi”,  
  • „Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne”,  
  • „Obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe”  
  • „Menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe”. 

Na kierunku „zarządzanie” nowością jest specjalność „Zarządzanie Eventowe”. 

Na kierunku „prawo” w programie studiów pojawią się nowe bezpłatne, specjalistyczne zajęcia „Studium edukacyjne – kurs na aplikacje prawnicze”.

data ostatniej modyfikacji: 2021-09-28 10:55:30

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności