Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-15

Rekrutacja uzupełniająca na UwB

Od 22 sierpnia startuje dodatkowy nabór na studia na Uniwersytecie w Białymstoku.

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na przyszłych studentów czeka jeszcze ok. 600 miejsc. Kandydaci będą mieli do wyboru 23 kierunki, a także 5 modułów specjalizacyjnych na kierunku filologia. To: 

 • Biologia
 • Chemia
 • Ekobiznes
 • Ekonomiczno-prawny
 • Filologia polska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:­
  - filologia angielska z językiem rosyjskim
  - filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
  - filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
  - filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
  - filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
 • Filozofia i etyka
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Informatyka i ekonometria
 • Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • Kognitywistyka i komunikacja
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Mikrobiologia
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Praca socjalna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnie
 • Pedagogika specjalna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Ci, którzy mają już dyplom i chcieliby kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, mogą wybierać spośród 21 kierunków oraz 2 modułów specjalizacyjnych na kierunku filologia. Uczelnia planuje przyjąć jeszcze blisko 370 nowych studentów. Rekrutacja ruszy na następujących kierunkach:

 • Administracja
 • Biologia
 • Chemia
 • Chemia kryminalistyczna i sądowa
 • Ekonomia
 • Filologia polska
 • Filologia polska nauczycielska
 • Filologia obca nauczycielska
 • Filologia, moduł specjalizacyjny:
  - filologia angielska
  - filologia rosyjska – przekładoznawstwo
 • Filozofia
 • Fizyka
 • Historia
 • Informatyka
 • Kryminologia
 • Kulturoznawstwo
 • Matematyka
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Socjologia
 • Stosunki międzynarodowe
 • Zarządzanie

Rejestracja chętnych zakończy się 15 września. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia kandydaci poznają 20 września.


data ostatniej modyfikacji: 2022-08-10 09:50:43

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności