Termin zakończenia rekrutacji: 2022-08-31

Drugi nabór w PUM

PUM_logo_500

Trwa rekrutacja uzupełniająca na wybrane kierunki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Zapisy będą przyjmowane do 31 sierpnia.

PUM oferuje miejsca na kierunkach niestacjonarnych:

  • Dietetyka kliniczna studia I stopnia   
  • Fizjoterapia studia jednolite magisterskie     
  • Kosmetologia studia I stopnia   
  • Psychologia zdrowia studia jednolite magisterskie    

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz rejestracyjny/podanie o przyjęcie na studia.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
  3. Świadectwo dojrzałości (oryginał/odpis lub kopia poświadczona notarialnie).
  4. Zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza medycyny pracy.
  5. Jedna aktualna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm, zgodna  z wymaganiami dotyczącymi wzoru zdjęcia do dowodu osobistego (pozycja frontalna).
  6. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Ogłoszenie  nr 1 z dnia 10.08.2022 r. Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM.


data ostatniej modyfikacji: 2022-08-25 14:41:48

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności