Termin zakończenia rekrutacji: 2022-09-28

W WSPiA trwa II tura rekrutacji

5 kierunków studiów w tym nowość „KRYMINOLOGIA” oraz 26 w tym 10 całkowicie nowych dostosowanych do potrzeb kandydatów specjalności to propozycje dla tegorocznych kandydatów na studia. Uczelnia proponuje także nowoczesne systemy nauczania i sprawdzania wiedzy oraz co najważniejsze jeszcze więcej zajęć praktycznych przygotowujących do pracy zawodowej. Na wszystkich kandydatów, którzy chcą złożyć podanie o przyjęcie na studia WSPiA czeka aż do 28 września 2022 r.

Co można studiować w WSPiA 

W roku akademickim 2022/2023 w WSPiA można wybrać jeden z 5 bardzo dobrze przygotowanych kierunków studiów. WSPiA oferuje studia na kierunku: „administracja” (studia I i II stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia), „kryminologia” (studia I stopnia), „prawo” (5-letnie studia magisterskie) oraz „zarządzanie” (studia I stopnia). Na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” proponujemy nowatorską ofertę nazwaną „administracja // zarządzanie”. Nie musisz wybierać kierunku studiów w momencie składania podania. Zdecydujesz o tym dopiero po pierwszym rok wspólnych zajęć. 

Nowości 

Zdecydowanie najważniejszą i największą nowością w WSPiA jest nowy kierunek studiów, czyli Kryminologia. Jest to prestiżowy i popularny kierunek studiów, który ma charakter multidyscyplinarny. Koncentruje się na osobie przestępcy i łączą wiedzę z zakresu różnych nauk m.in.: psychologii, medycyny, prawa, socjologii czy ekonomii. 

Oczywiście kandydaci oprócz Kryminologii mają do wyboru jeszcze cztery sprawdzone i prowadzone przez WSPiA od wielu lat kierunki studiów: Administrację, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Prawo oraz Zarządzanie. Na tych kierunkach uczelnia również proponuje nowości. Cały czas obserwujemy zainteresowania kandydatów i potrzeby rynku pracy dlatego w tym roku w ofercie 26 proponowanych specjalności jest aż 10 nowości. 

Na kierunku Administracja WSPiA proponuje 11 atrakcyjnych specjalności. Nowością są: Kadry i Płace. Nowość pojawiły się również na kierunku prawo. Jest to „Studium edukacyjne – kurs na aplikacje prawnicze”. Są to dodatkowe zajęcia praktyczne przygotowujące do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. 

Na Bezpieczeństwie wewnętrznym w ofercie znalazło się 9 specjalności. Wśród nich 5 to nowości: przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo ekonomiczne, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi, obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe oraz menedżer bezpieczeństwa – zarządzanie kryzysowe. 

Na kierunku zarządzanie kandydaci znajdą 6 ciekawych specjalności. 4 to zupełnie nowe propozycje: analityka biznesu, menedżer biznesu, zarządzanie projektowe oraz zarządzanie w instytucjach publicznych. 

W WSPiA stawia na nowoczesność. Realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Jednym z jego elementów jest nowatorski „System Kształcenia Studentów”, podnoszący jakość i efektywność nauczania. System składa się z czterech segmentów: EDR – EDUKATOR (nowoczesny asystent studenta on-line); SBS – STEP BY STEP (zupełnie nowy sposób zaliczania przedmiotów); MIX EDUKACYJNY (alternatywna wobec zajęć dydaktycznych forma zdobywania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji); DKP – DROGA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO (pięć ścieżek umożliwiających zdobywanie kwalifikacji i umiejętności praktycznych). Istotą „Systemu Kształcenia Studentów” jest sukcesywne zdobywanie punktów odzwierciedlających nabywaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje, w tym organizacyjne. 

Rekrutacja elektroniczna 

Rekrutacja kandydatów na studia prowadzona jest on-line. Kandydat loguje się elektronicznie poprzez nowoczesny system e-rekrutacji WSPiA. Uzupełnia wszystkie wymagane dane, załącza odpowiednie dokumenty oraz dokonuje wyboru kierunku studiów. Zgłoszenie jest przyjmowane przez pracowników biura rekrutacyjnego, którzy w razie potrzeby kontaktują się z kandydatem w celu uzupełnienia brakujących danych. 


data ostatniej modyfikacji: 2022-09-07 15:02:12

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności