Termin zakończenia rekrutacji: 26-27.09.2022

Trwa dodatkowy nabór na studia niestacjonarne na UwB

Tylko 26 i 27 września będzie trwała rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne na Uniwersytecie w Białymstoku.

Na studia niestacjonarne zapraszają
Studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo i prawo,
 • Ekonomia,
 • Kryminologia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Pedagogika resocjalizacyjna,
 • Praca socjalna,
 • Prawo i podatki w biznesie,
 • Zarządzanie
Studia niestacjonarne drugiego stopnia:
 • Administracja,
 • Bezpieczeństwo i prawo,
 • Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa,
 • Ekonomia,
 • Kryminologia,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Pedagogika resocjalizacyjna
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Prawo

ostatnia zmiana: 2022-09-26
 
Polityka Prywatności