Termin zakończenia rekrutacji: 2023-02-15

Rekrutacja zimowa w UP KEN

Rekrutacja śródroczna na UP KEN

Trwa zimowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rekrutacja będzie prowadzona do połowy lutego 2023 roku.

W tegorocznej rekrutacji śródrocznej przygotowaliśmy ofertę kilku kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia:

Nowym kierunkiem jest kryminalistyka, na której przygotowano 80 miejsc na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych, 60 miejsc na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych oraz 80 miejsc na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i 60 miejsc na studiach drugiego stopnia niestacjonarnych.

„W związku z tym, iż rekrutować na kryminalistykę będziemy w rekrutacji śródrocznej to uważam, że będzie łatwiej się na nią teraz dostać niż w lipcu, kiedy podjąć studia będą chcieli tegoroczni maturzyści. Zatem warto podejść do rekrutacji nawet jeśli miałby to być drugi kierunek studiów” – podkreśla Rafał Birgiel, kierownik Biura Rekrutacji UP.

Absolwent kierunku kryminalistyka zdobędzie wiedzę na temat metod i zasad kryminalistyki, kryminologii i polityki kryminalnej. W szczególności pozna sposoby popełniania przestępstw, jak i metody ścigania sprawców przestępstw z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i biologii. Absolwent kierunku kryminalistyka otrzyma zaawansowaną wiedzę pozwalającą zrozumieć rzeczywistość społeczną i jej aspekty związane z przestępczością.

Rekrutacja na kryminalistykę pierwszego stopnia odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Kryteria przyjęć: średnia wyników egzaminu maturalnego: z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna) oraz z jednego z następujących przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, matematyka, historia, geografia, informatyka, biologia, chemia, fizyka (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna). W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z dwóch lub więcej wskazanych przedmiotów, uwzględnia się ten przedmiot, z którego wynik jest najwyższy. Wyniki z poziomu rozszerzonego zostaną przemnożone przez współczynnik 1,5.


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-19 11:08:30

Studencka Marka

odpowiedz na wszystkie pytaniaW ciągu ostatnich 30 dni zagłosowano (przeliczam) razy w naszych ankietach
 
Polityka Prywatności