Termin zakończenia rekrutacji: 2023-03-17

Nie czekaj do października! Studiuj na Politechnice Morskiej już dziś!

Politechnika Morska w Szczecinie zaprasza wszystkich, którzy chcą kontynuować swoją przygodę ze studiami do udziału w rekrutacji śródrocznej.

W tym roku Uczelnia przyjmuje aplikacje na studia stacjonarne oraz niestacjonarne, II stopnia na następujących Wydziałach:

  • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, na kierunki: transport, transport w języku angielskim, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka. Rekrutacja potrwa do 17 marca, a zajęcia ruszą już się 27 marca!
  • Wydział Nawigacyjny, na kierunki: oceanotechnika, geoinformatyka oraz geoinformatyka (niestacjonarnie) i nawigacja w języku angielskim (niestacjonarnie). Rekrutacja trwa do 24 lutego.
  • Wydział Mechaniczny, na kierunki: mechanika i budowa maszyn (niestacjonarnie) oraz Mechanical Engineering prowadzony w języku angielskim (niestacjonarnie). Rekrutacja trwa do 24 lutego.

ostatnia zmiana: 2023-02-09
 
Polityka Prywatności