Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-28

Rekrutacja na kierunki informatyczne w PJATK

Od 7 stycznia trwa w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie rekrutacja na studia w semestrze letnim 2019/2020 na kierunkach: informatyka I i II stopnia, Data Science II stopnia, podyplomowe oraz MBA.

Początek nowego roku to dobry moment na powzięcie i realizację postanowień. Kandydaci, którzy postanowili, że będą studiować informatykę, mogą wziąć udział w naborze na studia w semestrze letnim. Zajęcia rozpoczną się w marcu. W większości mają charakter praktyczny.
 • Informatyka, I stopniapolskojęzyczne i anglojęzyczne, tryb internetowy
W tych studiach może uczestniczyć każdy, kto ma dostęp do internetu w dowolnym miejscu na świecie.Uczestnicy samodzielnie dochodzą do wiedzy przez rozwiązywanie problemów z życia wziętych. Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną w siedzibie PJATK. Dwa razy w roku studenci przyjeżdżają na uczelnię, aby brać udział w tygodniowych sesjach laboratoryjnych. Po sześciu semestrach nauczania bazowego studenci wybierają specjalizację: bazy danych, inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, multimedia, programowanie aplikacji biznesowych, hurtownie danych. Studia prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 • Informatyka,II stopniapolskojęzyczne i anglojęzyczne, tryb stacjonarny
Warunkiem przyjęcia jest pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. Studia trwają trzy lub cztery semestry. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Po pierwszym semestrze student wybiera jedną z pięciu specjalizacji (sylwetek absolwenta): inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych; technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej; interakcja człowiek-komputer; zarządzanie projektami.

 • Data Science, II stopniapolskojęzyczne, tryb stacjonarny
Termin „data science”to coś więcej niż zwykła „analiza danych”. Jest to nowatorskie i interdyscyplinarne połączenie wielu dziedzin nauki:informatyki i IT, statystyki i matematyki, umiejętności humanistycznych i tzw. „miękkich” (ang. soft skills). Studia trwają trzy semestry. Studenci uczestniczą w zajęciach z programowania dla analityki danych, analizy dużych zbiorów danych, zastosowania uczenia maszynowego, technologii i platform chmury oraz innych.

 • Informatyka,II stopniapolskojęzyczne, tryb internetowy
Studia trwają cztery semestry. Studenci biorą udział w trzech pięciodniowych kursach o profilu praktycznym w akademii w ciągu całego toku studiów. Sesje egzaminacyjne odbywają się w siedzibie uczelni na koniec semestru. Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną ze specjalizacji: inżynieria oprogramowania, procesów biznesowych i baz danych; technologie sieci urządzeń mobilnych oraz chmury obliczeniowej; interakcja człowiek-komputer; zarządzanie projektami.

 • Studia podyplomowepolskojęzyczne
Program studiów obejmuje dwa lub trzy semestry nauki w zależności od kierunku. W semestrze letnim 2019/2020PJATK w Warszawie będzie prowadzić rekrutację na kierunki:
 1. bazy danych i ich aplikacje: studia zaoczne, wieczorowe oraz studia internetowe,
 2. Big Data inżynieria dużych zbiorów danych,
 3. Cybersecurity bezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
 4. zarządzanie oświatą z edukacją spersonalizowaną,
 5. systemy informatyczne, aplikacje i bazy danych: studia internetowe.
 • MBA dla branży IT
Słuchacze studiów MBA dla IT w PJATK poznają metody i narzędzia zarządzania projektami informatycznymi oraz zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi i finansami, a także prawo pracy i prawo autorskie. Zapisy trwają do 25 lutego. Aby wziąć udział w naborze, najpierw należy zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym, a następnie odbyć rozmowę (na kierunkach, na których jest ona wymagana)oraz dostarczyć dokumenty.Informacje na temat dokumentów i systemu rejestracji znajdują się na stronie internetowej.

data ostatniej modyfikacji: 2020-01-07 10:05:11

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
boks_przeglad_uczelni.gif
UG_przeglad_uczelni_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
 
Polityka Prywatności