Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" dla WST w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach otrzymała certyfikat "Wiarygodna Szkoła" wydawany przez Akademickie Centrum Informacyjne.


Przyznanie certyfikatu "Wiarygodna Szkoła" oznacza:
  • potwierdzenie prawnych podstaw funkcjonowania podmiotu w zakresie kierunków i specjalności kształcenia, zgodności prezentowanych materiałów promocyjnych oraz udzielanych kandydatom informacji z obowiązującymi przepisami prawa,
  • potwierdzenie starań podmiotu o zapewnienie osobom uczestniczącym w procesie kształcenia wysokich standardów nauczania i komfortu nauki,
  • potwierdzenie dbałości podmiotu o przygotowanie uczestników procesu kształcenia do startu w życie zawodowe poprzez aktywność Biur Karier lub innych wydzielonych komórek organizacyjnych do tego celu powołanych.


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 19:26:38
Komentarze
 
Polityka Prywatności