Studia - artykuły

Po "Dziewczynach na politechniki!" przyszedł czas na... "Dziewczyny do nauki!"

Kobiety stanowią w Polsce tylko 23% doktorów habilitowanych i 10% profesorów w obszarze nauk technicznych i ścisłych. Czas to zmienić! Przez inspirację, budzenie świadomości, wzajemne wspieranie się kobiet! Dziewczyny do nauki!

"Dziewczyny do nauki!" to wspólne przedsięwzięcie naukowczyń z polskich uczelni technicznych i medycznych zainicjowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z Fundacją Młodej Nauki i Porozumieniem Doktorantów Uczelni Technicznych. Projekt działa poprzez sieć Pełnomocniczek na uczelniach. Przedsięwzięcie konsoliduje środowiska kobiet nauk ścisłych i technicznych, organizuje spotkania o roli kobiet w nauce, zachęca studentki do zainteresowania się karierą badawczą - przybliżając jej blaski, cienie i wyzwania, jakie ze sobą niesie. Pokazuje kobiece role-models w obszarze STEM. Dba o wizerunek kobiet nauki w mediach.

Ta innowacyjna kampania networkingowo-promocyjna adresowana jest do studentek i doktorantek polskich uczelni technicznych. Polega na promocji kariery naukowej jako sposobu na życie wśród studentek i doktorantek polskich uczelni technicznych oraz na zbudowaniu struktury networkingowej wspierającej taki wybór. Jej cykliczna realizacja przyczyniać się będzie do zwiększania atrakcyjności kariery naukowej w percepcji studentek i doktorantek polskich uczelni technicznych, udziału kobiet w nauce, a tym samym do tworzenia lepszych warunków do funkcjonowania polskiej i światowej nauki w ogóle.

Dlaczego wspierać kariery naukowe kobiet?

Mimo, że kobiety stanowią w Polsce ponad 60 proc. studentów, to w szeroko rozumianej społeczności naukowej jest ich już tylko średnio 40 proc. Powodów jest wiele. Wynika to głównie z powodu opóźnienia historycznego kobiet w budowaniu karier naukowych (prawo do studiowania na uniwersytetach uzyskały niewiele więcej ponad sto lat temu), tradycyjnego podejścia do procesu socjalizacji, zamknięcia samego środowiska akademickiego Jeszcze wyraźniej widać to w kluczowym dla rozwoju cywilizacyjnego obszarze nauk technicznych, gdzie kobiet wyjściowo jest około 37% (udział całościowy studentek w ogólnej liczbie studentów na uczelniach technicznych - raport "Kobiety na politechnikach 2014"). Bronią one co trzeci doktorat, uzyskują co piątą habilitację i tylko co dziesiątą profesurę. Im wyższy poziom kariery naukowej, tym mniejszy udział w nim kobiet.

A przecież kobiety stanowią połowę użytkowników nowych technologii na świecie - ich wpływ na ich powstawanie powinien być dużo bardziej znaczący. Liczne badania empiryczne potwierdzają, że nauka w homogenicznym, zdominowany przez jedną płeć środowisku pozbawiona jest optymalnych warunków do rozwoju. Innowacja i kreatywność funkcjonują najlepiej w środowisku różnorodnym.

Nauka, a zwłaszcza nauki techniczne i ścisłe potrzebują więc szerszego udziału kobiet.

W ramach kampanii "Dziewczyny do nauki!" odbyły się juz spotkania dla studentek i doktorantek z paniami profesorkami w Krakowie, na AGH, w Lublinie - na Politechnice Lubelskiej, w Warszawie, Gdańsku, a ostatnio także w Łodzi. Planowane są kolejne w całej Polsce.


data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 21:01:50
Komentarze
Ostatnie:
12.11.2015 11:28
Dodał(a): ~szowinista męski
Znaczy, chodzi o to, żeby te dziewczyny co poszły na politechniki, wzięły się wreszcie do nauki?

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności