Europejskie studia leksykograficzne – EMLex w UŚ

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego prowadzone są europejskie studia leksykograficzne (European Master in Lexicography, EMLex), które realizuje wspólnie osiem placówek naukowych z Europy i Afryki.

Placówki o których mowa to:
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska),
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy),
  • Károli Gáspár Református Egyetem Budapest (Węgry),
  • Université de Lorraine (Nancy, Francja),
  • Universidade do Minho (Braga, Portugalia),
  • Università degli Studi Roma Tre (Włochy),
  • Universidade de Santiago de Compostela (Hiszpania),
  • Stellenbosch University (Republika Południowej Afryki).

Jednostkami stowarzyszonymi są także uniwersytety z USA, Brazylii i Niemiec: Universität Hildesheim (Niemcy), Institut für Deutsche Sprache Mannheim (Niemcy), University of Texas at Austin (USA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brazylia). Studia prowadzone są od 2009 roku, do konsorcjum EMLex Uniwersytet Śląski dołączył kilka lat temu.

EMLex to specjalność oferowana na II stopniu studiów, która zdobyła grant Erasmus Mundus Joint Master Degree. Zajęcia, realizowane w języku niemieckim i angielskim, skierowane są do studentów, którzy chcą pogłębić wiedzę w zakresie leksykografii teoretycznej i praktycznej. W ramach programu studiów studenci doskonalą kompetencje językowe na zajęciach z praktycznej nauki języka obcego. Drugi lub trzeci semestr spędzają za granicą na uniwersytecie partnerskim. O przyjęcie na studia EMLex mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach filologicznych lub na kierunku lingwistyka stosowana, znający język niemiecki i angielski na poziomie B1/ B2.

Studia umożliwiają poznanie zasad warsztatu leksykografa i najnowocześniejszych technik komputerowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w wydawnictwach naukowych i komercyjnych, w zakresie zestawiania słowników tradycyjnych i elektronicznych, począwszy od opracowania koncepcji do jej (także technicznej) realizacji. Posiadają kompetencje przydatne w pracy redakcyjnej, selekcji i opracowywaniu danych, pracy z korpusami, bazami danych itp. oraz w zakresie doskonalenia zawodowego. Ich wiedza i umiejętności są przydatne także w pracy w sektorze edukacyjnym, w mediach, instytucjach kulturalnych oraz w przemyśle i dużym firmach w sektorze usługowym. Wykształcenie, które ma solidną bazę teoretyczną, umożliwia im również podjęcie pracy o charakterze naukowym. W ramach programu studiów studenci odbywają praktyki, wybierając często zagraniczne firmy lub instytuty naukowe, także te spoza Europy, np. Kanady, Izraela czy Republiki Południowej Afryki.

Uniwersytet Śląski podpisał już umowy o podwójnym dyplomie (double degree) z kilkoma uniwersytetami partnerskimi (w Erlangen, Bradze, Rzymie i Budapeszcie) oraz umowę o wspólnym dyplomie ze wszystkimi uniwersytetami z konsorcjum EMLex (joint master degree). Absolwenci europejskich studiów leksykograficznych otrzymają zatem nie tylko dyplom Uniwersytetu Śląskiego, ale i dyplom wspólny wszystkich uniwersytetów partnerskich lub dyplom uczelni, na której spędzą jeden semestr studiów. To wyróżnia Uniwersytet Śląski nie tylko na tle krajowych, lecz także europejskich uniwersytetów. Wspólne dyplomy są ciągle jeszcze rzadkością w Unii Europejskiej.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego jest jedynym wydziałem humanistycznym w Polsce, który w ubiegłym roku wraz z uniwersytetami partnerskimi zdobył grant Erasmus Mundus Joint Master Degree. O stypendium Erasmus Mundus na studia EMLex ubiegali się w tym roku kandydaci z całego świata: z Ekwadoru, Ghany, Zambii, Kamerunu, Zimbabwe, Malezji, Filipin, Rosji, Ukrainy oraz z państw unijnych. Stypendyści podejmą w październiku studia na wybranych uniwersytetach, a semestr letni 2016/2017 spędzą na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

Szczegółowe informacje na temat międzynarodowych studiów EMLex dostępne są na stronach: www.emlex.us.edu.pl, www.scoop.it/t/emlex-news-on-lexicography oraz na Facebooku: www.facebook.com/emlex.master.

O UŚ

Rekrutacja w UŚostatnia zmiana: 2016-05-05
Komentarze
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły
 
Polityka Prywatności