Studia - artykuły

Studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM szansą na międzynarodowy rozwój!

Studenci i doktoranci Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu UE Erasmus+.

Uczestnicy Programu Erasmus+ mogą podjąć kształcenie na jednej z wybranych uczelni w Estonii (Tartu Health Care College), Finlandii (University of Eastern Finland), Portugalii (Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Portugese Red Cross Health School, Instituto Politecnico do Porto, Universidade dos Acores i Instituto Politecnico de Braganca), Turcji (Ondokuz Mayis University Samsun), czy Holandii (Hogeschool van Arnhem Ninjmegen). Rocznie ponad 20 studentów WNoZ zostaje zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie Erasmus+. We wspomnianym programie Unii Europejskiej uczestniczyły, m.in. absolwentki studiów II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo - mgr Nicole Mazur oraz mgr Urszula Zuzanna Szewc, które w ramach Programu Erasmus +, wyjechały na studia do Universidade dos Açores, położonego na wyspie Sao Miguel, w mieście Ponta Delgada w Portugalii.

"Brałam udział w Programie Erasmus +, który umożliwił mi wyjazd na portugalskie wyspy i udział w zajęciach z portugalskimi studentami. Zachęcam wszystkich, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje i poznać fantastycznych ludzi - Nicole Mazur".

"W trakcie moich studiów przeżyłam najlepszą przygodę życia. Dzięki studiom w Wydziale Nauki o Zdrowiu WUM, mogłam wyjechać na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus +. Jeżeli interesuje Cię poznawanie nowych kultur, chcesz poszerzać swoje horyzonty myślowe i szlifować język obcy, to jest odpowiednia alternatywa dla Ciebie, na spędzenie jednego lub dwóch semestrów studiów. Aby dostać się na taki wyjazd, brana jest pod uwagę dobra średnia ocen, znajomość języka obcego oraz dodatkowa działalność naukowa (…) - Urszula Zuzanna Szewc".

Staż w zagranicznej jednostce to przede wszystkim okazja do poznania stylu pracy tutejszych naukowców - mówi Aleksander Zarzeka (na zdjęciu)

Wyjazd do Tartu Health Care College w Estonii, w roku akademickim 2017/2018 planują dwie studentki kierunku Położnictwo WNoZ-u: Katarzyna Sobczak i Aleksandra Grejcz (III rok studiów I stopnia). Swoje praktyki w Universitat de las Illes Balears (UIB) odbywa właśnie doktorant z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM - mgr Aleksander Zarzeka.

"Staż w zagranicznej jednostce to przede wszystkim okazja do poznania stylu pracy tutejszych naukowców. Oprócz tego, mam okazję umiędzynarodowić swoją pracę doktorską, dodając do niej aspekt porównawczy, a także zaangażować się w prowadzone tutaj badania naukowe, dotyczące nowatorskich metod dydaktycznych, jak tzw. "service learning". Mam niesamowite szczęście, że moją tutorką na UIB jest Prof. Berta Paz Lourido, dzięki której mogę doskonalić swój warsztat naukowy, ale i uczestniczyć w realnej współpracy międzynarodowej, co mam nadzieję zakończy się między ośrodkowymi publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych. Nie zapomnijmy też o aspekcie społecznym - Hiszpania to cudowny kraj z klimatem sprzyjającym... regeneracji sił witalnych - Aleksander Zarzeka".

Studenci Wydziału Nauki o Zdrowiu mogą zaangażować się również w program Mentor w ERASMUS STUDENT NETWORK WUM i stać się mentorami - osobami, które opiekują się zagranicznymi studentami Programu Erasmus+, przyjeżdżającymi na wymianę na Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rocznie około 10 studentów z uczelni zagranicznych wybiera nasz Wydział, aby kontynuować edukację. We wrześniu tego roku 3 studentki położnictwa z Staffordshire University w Wielkiej Brytanii: Amy-Sue Wright, Sophie Moss and Kirsty Eagles odbyły praktyki na Oddziale Położniczym Szpitala Pediatrycznego WUM. Swój pobyt w ramach praktyk, organizowanych przez Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Oddział Kliniczny Neonatologii Szpitala Pediatrycznego WUM, ukończyły właśnie dwie studentki pielęgniarstwa z The Epinal'school we Francji. W praktykach, organizowanych przez Klinikę Psychiatryczną Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, aktualnie uczestniczą dwie studentki z Nursing Superior School of Lisbon w Portugalii.

Szansę na międzynarodowy rozwój oraz zdobycie zagranicznych kontaktów stwarza również udział Wydziału w wielu innowacyjnych projektach badawczych, takich jak: "Implementation of Dedicated Education Units in Europe - iDEUS-EU" (uczestniczy w nim Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej) - projekt realizowany w ramach grantu Programu Erasmus+ przez 36 miesięcy, w ramach partnerstwa 5 instytucji europejskich: UC Leuven Belgium, Universitat de Barcelona Spain, Instituto Politecnico de Setubal Portugal, Warszawski Uniwersytet Medyczny Poland i Ege University Izmir Turkey orazUC Limburg Belgium. Celem wspominanego programu jest m.in. poprawa jakości kształcenia poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod edukacyjnych opartych na zasadzie mentoringu w pielęgniarstwie i położnictwie oraz nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy europejskimi jednostkami badawczymi. Dane zbierane podczas projektu ukazują m.in. możliwość stworzenia trwałych międzynarodowych sieci nauczycieli i studentów w zakresie dydaktyki w zawodach medycznych.

zdjęcie powyżej, fot. Jarosława Belowska

Projekt "RANCARE- Missed Nursing Care: an International
and Multidimensional Problem" (realizowany przez Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia) - współfinansowany przez UE i realizowany w ramach Europejskiego Programu Współpracy w dziedzinie badań naukowo-technicznych - Akcja COST CA15208 - Cooperation in Science and Technology w Programie Ramowym Horyzont 2020, stawia za cel podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta oraz, w konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek. W projekcie bierze udział 84 przedstawicieli (Management Committee Members) z 27 krajów świata. We wrześniu odbyło się w jego ramach pierwsze szkolenie: ANNUAL TRAINING SCHOOL - 2017 w Turku (Finlandia), w którym wzięły udział doktorantki Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM - mgr Jarosława Belowska i mgr Lucyna Iwanow.

"Annual Training w Turku to nie tylko cenne doświadczenie naukowe i możliwość współpracy z nauczycielami akademickimi z całego świata, ale też fantastycznie spędzony czas w ramach zorganizowanych atrakcji pozaszkoleniowych. Stworzenie wyjątkowej atmosfery, nie tylko naukowej, w towarzystwie młodych naukowców zainteresowanych tematyką Missed Nursing Care, uczyniło to szkolenie niezapomnianym wydarzeniem - Jarosława Belowska i Lucyna Iwanow".

Studenci i doktoranci Wydziału Nauki o Zdrowiu mają również okazję uczestniczyć w międzynarodowych kongresach, konferencjach i spotkaniach z zagranicznymi gośćmi. We wrześniu br. na WNoZ-ie odbyło się Collaborative Meeting With Dr Karen Bjøro. Dr Karen Bjøro, Member of the Board of Directors of the International Council of Nurses, w ramach wizyty​, wygłosiła wykład: pt. "Health professionals transforming care and new roles for nurses". Studenci mają także możliwość uczestnictwa w wykładach nauczycieli akademickich, którzy odwiedzają nasz wydział w ramach Staff Mobility. Corocznie około 20 pracowników kadry akademickiej WNoZ prowadzi zajęcia na uczelniach zagranicznych w trakcie tygodniowych pobytów w ramach Programu Erasmus+.

Wiosną tego roku, w Barcelonie odbył się natomiast Światowy Kongres Pielęgniarek ICN - Hiszpania-Barcelona 2017 r., którego temat przewodni brzmiał: "Nurses at the forefront transforming care". We wszystkich wydarzeniach kongresowych wzięło udział ponad 8 tysięcy osób, reprezentujących 135 krajów z całego świata. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Wydziału Nauki o Zdrowiu: dr n. o zdr. Grażyna Wójcik - Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Podyplomowego, pełniąca funkcje Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz mgr Jarosława Belowska - doktorantka z Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM.

Jeżeli chcielibyście zdobyć międzynarodowe doświadczenie w dziedzinach nauk o zdrowiu, rozwijać się naukowo w otoczeniu zróżnicowanym kulturowo i zdobyć cenne, zagraniczne kontakty, zapraszamy do podjęcia kształcenia na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego! Więcej informacji o możliwościach międzynarodowego rozwoju na WNoZ-ie znajdziecie pod poniższymi linkami:

https://wnoz.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/WNoZ.WUM/?ref=bookmarks

https://zagranica.wum.edu.pl/aktualnosci

Autorzy:

Dominika Robak, Specjalista ds. Promocji Wydziału Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny, Koordynator programu ERASMUS+ Wydziału Nauki o Zdrowiu, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib, Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, kierownik Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Z wykorzystaniem wypowiedzi: mgr Jarosławy Belowskiej, mgr Lucyny Iwanow, mgr Nicole Mazur, mgr Urszuli Zuzanny-Szewc, mgr Aleksandra Zarzeki
data ostatniej modyfikacji: 2017-11-21 13:02:38
Komentarze

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
boks_220.gif
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności