Studia - artykuły

tag
Trwa rekrutacja uzupełniająca na dualne studia II stopnia w zakresie oceny technologii medycznych DUO OTM.
Chcielibyście w przyszłości ratować ludzkie życie i nieść profesjonalną pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia? A może planujecie zostać specjalistami w zakresie zdrowia publicznego, zajmować się profilaktyką chorób i promocją zdrowia? Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stwarza takie możliwości!
Konrad Zygarski – student II roku studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwent kierunku ratownictwo medyczne WNoZ WUM
Grzegorz Juszczyk – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego, dyrektor  Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, absolwent studiów na kierunku zdrowie publiczne w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu w Maastricht w Holandii; absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania strategicznego i operacyjnego preMBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
mgr Paweł Ostałowski – absolwent studiów na kierunkach zdrowie publiczne i pielęgniarstwo Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas studiów brał udział w pracach Zarządu Studenckiego Koła Naukowego Managerów Zdrowia przy Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WNoZ WUM oraz Studenckiego Koła Naukowego Geriatrii działającego przy Klinice Geriatrii WNoZ WUM, zatrudniony w globalnej firmie IQVIA jako doświadczony edukator badań klinicznych, wcześniej w PRA Health Sciences
Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dynamicznie rozwija się od 2000 r. Stanowi jeden z dwóch największych wydziałów na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym – nowoczesnym ośrodku akademickim, z ponad dwustuletnią historią. Na studia na Wydziale Nauki o Zdrowiu przyjmowanych jest rocznie około 1300 studentów. Dlaczego tak wiele osób wybiera studia na WNoZ-ie?
Myślisz o studiowaniu położnictwa? Przeczytaj wywiad z Małgorzatą Stefaniak, absolwentką Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Studenci i doktoranci Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają możliwość wyjazdu zagranicznego na studia i praktyki w ramach Programu UE Erasmus+.
Dominika Robak: Pani Kasiu, ukończyła Pani studia na kierunku Ratownictwo Medyczne na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jak wspomina Pani studiowanie na WNoZ-ie?

Katarzyna Jesionowska: Studiowanie na kierunku Ratownictwo Medyczne było dla mnie niesamowitą przygodą! Poznałam wspaniałych ludzi, zdobyłam mnóstwo wiedzy niezbędnej do wykonywania mojej pracy na najwyższym poziomie.
Od 2017 roku Oddział Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, jako jedyny oferujący kształcenie na kierunku Zdrowie Publiczne w Warszawie, jest członkiem ASPHER – The Association of Schools of Public Health in the European Region. Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na studiach I i II stopnia realizowany będzie autorski program studiów, dostosowany do standardów europejskich.
Interesujecie się zdrowym odżywianiem? Chcielibyście planować racjonalne żywienie oraz oceniać stan odżywienia pacjentów? Wybierzcie kierunek Dietetyka (I st. stacjonarne, II st. stacjonarne i niestacjonarne), prowadzony w naszym Wydziale! Przykładowe przedmioty realizowane w ramach kształcenia to: Edukacja żywieniowa, Żywienie człowieka, Profilaktyka i leczenie chorób dietozależnych. Po tym kierunku nabędziecie kompetencje do prowadzenia edukacji żywieniowej oraz będziecie mogli zarządzać placówkami prowadzącymi poradnictwo dietetyczne!
Kanał RSS dla tej listy

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
WSB_przeglad_uczelni.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności