Studia - artykuły

Arteterapia z twórczą resocjalizacją - nowa specjalność w Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum w Krakowie uruchamia w roku akademickim 2018/2019 nową specjalność na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Pedagogika: Arteterapia z twórczą resocjalizacją. Studia trwają 5 semestrów, a ich program został zaakceptowany przez polskie i międzynarodowe stowarzyszenia arteterapeutyczne.

Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedyną polską uczelnią, będącą członkiem ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education), organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie. Studia uzyskały także rekomendację Stowarzyszenia Artetarapeutów Polskich Kajros.

Po ukończeniu studiów Absolwent będzie dysponował warsztatem teoretyczno-praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, do aktywności w tworzeniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia roli pedagoga - arteterapeuty.

Studia dedykowane są osobom, które są aktywne na polu sztuki, dostrzegają jej terapeutyczny wymiar i chcą łączyć z działalnością pedagogiczną (profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce, a swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio.


data ostatniej modyfikacji: 2018-07-24 11:00:14
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
WSZUiE-220_1.jpg
uniwersytet_morski_boks_przeglad_uczelni.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
 
Polityka Prywatności