Studia - artykuły

STUDENT UMK ZE ZŁOTYM MEDALEM CHEMII

Hubert Jóźwiak, student Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK zwyciężył w konkursie o Złoty Medal Chemii, organizowanym przez Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Hubert otrzymał także nagrodę finalistów, czyli wyróżnienie przyznawane przez pozostałych uczestników konkursu.

Konkurs o Złoty Medal Chemii jest organizowany od 8 lat przez IChF PAN we współpracy z firmą DuPont. Jego celem jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z obszaru chemii i jej pogranicza. W tym roku zgłoszono do konkursu rekordową liczbę 60 prac z 15 uczelni.

15 najlepszych prac zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu, w którym autorzy zaprezentowali przed komisją konkursową wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. To właśnie prezentacje finalistów były podstawą do wyboru laureatów. Huberta Jóźwiaka wyróżniono za pracę „Ab initio calculations of quantum scattering and generalized spectroscopic cross section” napisaną pod kierunkiem dr. Piotra Wcisły z UMK.

Przypomnijmy, że zdobywca Złotego Medalu Chemii został również wybrany przez Senat UMK Najlepszym Absolwentem Uniwersytetu w roku akademickim 2017/2018.

Laureat zajmuje się badaniami teoretycznymi - w swojej pracy licencjackiej opisał proces wyznaczania parametrów kształtu linii widmowych pierwiastków w oparciu o metody chemii i mechaniki kwantowej. Udowodnił również, że jego obliczenia można zastosować do opisu wyników eksperymentalnych: w jego pracy zaprezentowano najbardziej precyzyjne przewidywania uzyskane dotychczas dla układu wodór-hel, jak również pierwsze na świecie rezultaty takich obliczeń dla układu tlenku węgla z azotem.

Obliczenia teoretyczne zawarte w pracy licencjackiej Huberta Jóźwiaka mogą zostać zastosowane w analizie atmosfer masywnych planet o atmosferze wodorowo-helowej oraz analizie atmosfery ziemskiej pod kątem zawartości tlenku węgla.


data ostatniej modyfikacji: 2018-12-07 16:33:12
Komentarze

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura

Nauka języka za granicą
 
Polityka Prywatności