Stypendium Rektora WSE już po I semestrze

Nastąpiła zmiana warunków aplikowania o Stypendium Rektora! Od najbliższego roku akademickiego będziecie mogli się o nie ubiegać już po I semestrze studiów.

Stypendium Rektora otrzymuje 10% studentów, którzy:

  • uzyskali wysokie wyniki w nauce (szczegóły w regulaminie),
  • uzyskali dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne* (w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku),
  • w wyznaczonym terminie złożyli pisemny wniosek o przyznanie stypendium.

W semestrze zimowym 2018/2019 nasi studenci otrzymywali stypendia w wysokości 400 zł, 500 zł lub 600 zł.

Ważne! W roku akademickim 2019/2020 o Stypendium Rektora, po zakończonym semestrze nauki, mogą ubiegać się również nowo przyjęci studenci z zagranicy!

 

*Wykaz olimpiad zwalniających z postępowania rekrutacyjnego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Laureaci i finaliści olimpiad, których wykaz zamieszczono poniżej, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady oraz złożonych dokumentów, zgodnie z trybem, warunkami oraz harmonogramem rekrutacyjnym obowiązującym w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie w danym roku akademickim.

NAZWA OLIMPIADY ORGANIZATOR ADRES WWW KIERUNEK
Olimpiada Języka Angielskiego Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Lindego w Poznaniu http://oja.wsjo.pl

Lingwistyka dla biznesu,
Filologia angielska

Olimpiada z wiedzy o planowaniu
i zarządzaniu karierą zawodową
Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP www.sdsiz.pl Psychologia
Turniej Wiedzy Psychologicznej Redakcja miesięcznika psychologicznego „Charaktery” www.charaktery.eu Psychologia
Olimpiada artystyczna Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej w Warszawie https://olimpiada-artystyczna.pl/

Grafika reklamowa i multimedia


data ostatniej modyfikacji: 2019-04-26 14:43:29
Komentarze
 
Polityka Prywatności