WSTĘPNE WYNIKI REJESTRACJI NA STUDIA W UMCS – stan na 11.07.2019

Internetowa rejestracja kandydatów (IRK) na większość kierunków stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich w UMCS rozpoczęła się 1 kwietnia i trwała do 10 lipca.

W systemie IRK poziom rejestracji wynosi obecnie 15 320 zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie. W analogicznym okresie do roku ubiegłego (po zamknięciu systemu, tj. na 9.07.2018 r.) liczba zgłoszeń wynosiła 14 459.

Na studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (zaoczne i wieczorowe) zapisy są na poziomie 638 (ub.r. 605 zgłoszeń).

Łączna liczba rejestrów podczas tegorocznej rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie wynosi: 15 958 (ub.r. 15 064).

Jak widać, liczba rejestracji w I turze rekrutacji na studia w UMCS jest znacznie wyższa w stosunku do roku ubiegłego. Sytuacja ta pokazuje, że Uczelnia tak naprawdę już od kilku lat ma rozwojową sytuację dot. rejestracji kandydatów. Jesteśmy zadowoleni, że nasza oferta cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pomimo zwiększenia ruchów migracyjnych młodzieży oraz w dobie postępującego niżu demograficznego. Mamy nadzieję, że dane te przełożą się na liczbę osób, które faktycznie złożą dokumenty na naszej Uczelni.

Ponadto pragniemy dodać, że liczba cudzoziemców zainteresowanych podjęciem kształcenia na takich samych warunkach jak obywatele polscy zarejestrowanych na studia I stopnia - również jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 1147 (ub.r. 909 osób). Są to osoby pochodzące m.in. z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Widzimy również duże zainteresowanie podjęciem studiów pełnopłatnych przez studentów m.in. z Indii czy Azerbejdżanu.

Podczas tegorocznej rejestracji dobrze przyjęły się także proponowane przez nas nowe kierunki studiów, takie jak: wychowanie fizyczne na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach, polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie, kierunek prawno-administracyjny czy anglojęzyczny kierunek studiów pn. international relations.

Już 16 lipca ogłosimy listy rankingowe i listy osób zakwalifikowanych na studia poprzez pisemne opublikowanie w obiektach wydziałów oraz umieszczenie wyników postępowania na osobistych kontach kandydatów w systemie IRK. W dniach 18-20 lipca (czwartek, piątek, sobota) będziemy przyjmować dokumenty od osób przyjętych na studia w pierwszej turze rekrutacji.

Wyniki rejestracji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie nie są jeszcze ostateczne. Na niektórych kierunkach jest jeszcze możliwość dokonania rejestracji. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym lub kolejnych terminach, komisja rekrutacyjna ogłosi następną listę osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca, nastąpi to odpowiednio 22 i 25 lipca.

Jeżeli chodzi o studia II stopnia rekrutacja na poszczególne kierunki trwa do drugiej połowy września.

Największym zainteresowaniem kandydatów (pod względem liczby rejestracji na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich) w 2019 roku cieszą się:

1. Psychologia
2. Prawo
3. Finanse i rachunkowość
4. Anglistyka
5. Informatyka
6. Ekonomia
7. Logistyka
8. Zarządzanie

Pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce, w tym roku największym zainteresowaniem cieszą się następujące kierunki studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich:

1. Psychologia – 14,9 osób na jedno miejsce
2. Finanse i rachunkowość - 7,43 osoby na jedno miejsce
3. Anglistyka - 7,25 osób na jedno miejsce
4. Lingwistyka stosowana, spec. angielski z niemieckim - 6,33 osoby na jedno miejsce
5. Logistyka – 6,32 osoby na jedno miejsce
6. Jazz i muzyka estradowa – 5,84 osoby na jedno miejsce
7. Pedagogika - 5,54 osoby na jedno miejsce
8. Informatyka – 5,48 osób na jedno miejsce
9. Ekonomia - 5,41 osób na jedno miejsce
10. Hispanistyka - 5,33 osoby na jedno miejsce
11. Zarządzanie - 5,13 osób na jedno miejsce
12. Lingwistyka stosowana, spec. angielski z hiszpańskim – 5 osób na jedno miejsce

UMCS daje obecnie możliwość kształcenia na 80 kierunkach i blisko 250 specjalnościach (studia I i II stopnia oraz magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe (do wyboru jest ok. 80 kierunków) oraz na studia doktoranckie, które od
1 października będą prowadzone w trzech szkołach doktorskich.

Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

Szczegóły dotyczące rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne na stronie: www.irk.umcs.pl


data ostatniej modyfikacji: 2019-07-11 14:26:10
Komentarze
 
Polityka Prywatności